Uitzendarbeid stagneert verder

30 april 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Uitzendarbeid stagneert verder

Op maandbasis zag Federgon in maart de uitzendactiviteit stijgen, zowel in het bediende- als in het arbeiderssegment. Op jaarbasis evenwel merkt de federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners dat de verzwakking van de afgelopen maanden zich verderzet.

In maart 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,84% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,76% in het arbeiderssegment, en met +0,94% in het bediendesegment.

In vergelijking met maart van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -1,91%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -3,90% in het arbeiderssegment en een toename met +0,93% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 112,79 punten in maart 2019 tegenover 111,86 punten de maand tevoren. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.