Umicore garandeert mensenrechten voor werknemers wereldwijd

13 november 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Umicore garandeert mensenrechten voor werknemers wereldwijd

In zijn publicatie Visie heeft ACV-CSC METEA veel lof voor materialenbedrijf Umicore. Aanleiding is de derde verlenging van een raamakkoord over duurzame ontwikkeling met IndustriALL Global Union.

Het derde Globaal Raamakkoord voor Duurzame Ontwikkeling herbevestigt de inzet van Umicore voor een duurzame ontwikkeling met economische, ecologische en sociale doelstellingen. Het betreft mensenrechten (met inbegrip van collectieve arbeidsonderhandelingen en gelijke kansen), veilige en gezonde arbeidsvoorwaarden, en heeft ook aandacht voor het milieu, de toeleveringsketen en de digitale transformatie.

Strengere eisen leveranciers

Dit laatste akkoord bevat een aantal aanvullingen en verbeteringen, waaronder een nieuwe rubriek over geweld en intimidatie op het werk in lijn met het onlangs aangenomen IAO-verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie, en strengere eisen voor de leveranciers en onderaannemers.

Marc Grynberg, CEO van Umicore, noemt de dialoog met IndustriALL Global Union voor "ons streven om een voorloper te zijn in alle aspecten van duurzaamheid en in het bijzonder de toeleveringsketen van kritieke grondstoffen".

IndustriALL Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen werknemers in 140 landen in de sectoren van de mijnbouw, de energie en de fabricage. IndustriALL ijvert voor een sociaal globaliseringsmodel en een op democratie en sociale rechtvaardigheid gebaseerd economisch systeem dat mensen op de eerste plaats zet.