UZA werkt met burn-out preventietool

14 oktober 2019
Tekst
Jo Cobbaut
UZA werkt met burn-out preventietool

Werken aan veerkracht is efficiënter dan burn-outproblemen oplossen. Dat is de insteek van Time2Grow, een nieuw instrument voor burn-outpreventie. UZA ontwikkelde dat samen met Trendhuis. Sedert 14 oktober gebruikt het ziekenhuis de tool officieel bij haar medewerkers.

“Met dit online platform ondersteunen we medewerkers die niet goed in hun vel zitten en leiden we hen sneller naar onze initiatieven rond welzijn op het werk," aldus Hildegard Hermans, directeur personeel UZA. Met de wetenschappelijk onderbouwde methode Time2Grow krijgt de HR-dienst een tool in handen om proactief in te zetten op meer veerkracht.

Componenten

De medewerkers kunnen zelf mee aan de slag met de componenten van het online platform.

  • Dagtest: aan de hand van een twintigtal laagdrempelige vragen ontdekt de medewerker hoe zijn dag kleurt: groen, roze, blauw, rood, oranje, grijs of zwart. Elk van de zeven kleuren komt met een eigen analyse en tips op maat.
  • Profieltest: aan de hand van telkens vijf vragen ontdekt de medewerker of hij/zij een verhoogd burn-outrisico heeft op vijf persoonlijkheidsaspecten. Hoge detailgerichtheid bijvoorbeeld, kan omslaan in perfectionisme en dat verhoogt de kans op een burn-out.
  • Preventietest: kleurt de dag grijs of zwart, of geeft de profieltest een verhoogd risico, dan wordt de derde test voorgesteld. Die is gebaseerd op de ‘Tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out’ en peilt naar 22 mogelijke symptomen.
  • Getuigenissen: mensen die zelf met een burn-out gekampt of geflirt hebben, vertellen over de signalen die je kan opvangen en de dingen die je kan doen om het tij te keren. Daarnaast delen ook experts hun inzichten en tips.
  • Tips & tricks: handige tips waarmee de medewerkers gericht kunnen werken aan hun soft skills en hun werksituatie kunnen verbeteren. 

Preventie, geen behandeling

Belangrijk: Time2Grow stelt geen diagnose en maakt dit heel duidelijk aan de gebruiker. Als er signalen zijn dat er echt een probleem is, verwijst het platform door naar de arbeidsgeneesheer. De focus van Time2Grow ligt hoegenaamd niet op het curatieve luik, wel op het preventieve. Door medewerkers bewust te maken van hun situatie, inzicht te geven en handvaten aan te reiken, helpt Time2Grow medewerkers om te groeien.

ESF

Met de steun van ESF ontwikkelden Trendhuis en UZA deze HR-tool in samenwerking met de Poolse onderzoekspartner Dobre Kadry en de Finse University of Applied Sciences. Time2Grow werd na een testperiode gelanceerd bij UZA. Hij is nu klaar voor uitrol in andere ondernemingen, sectoren en landen.