Vaardigheden voor de toekomst

11 september 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Vaardigheden voor de toekomst

In Groot-Brittannië zetten de CIPD en andere organisaties uit werkgevers- en onderwijskringen een werkgroep op om zich te bezinnen over vaardigheden voor de toekomst. Uitgangspunt is dat de klassieke diploma's van vandaag niet volstaan.

Werkgevers hechten meer belang aan essentiële vaardigheden zoals werken in teams, presentaties geven, problemen oplossen, enzovoort. Alleen zijn die zaken moeilijk te testen in rekruterings- en selectieprocessen.

Kader

Nu gaan toonaangevende organisaties uit de onderwijs- en werkgeverskringen een universeel kader ontwerpen. Deelnemende organisaties zijn de Britse denktank voor personeel CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), The Careers & Enterprise Company, Business in the Community, de Gatsby Foundation, EY Foundation en het Skills Builder Partnership.

Ze zullen uitgaan van het Skills Builder Framework, al in gebruik bij 700 organisaties. Ze zoeken naar vaardigheden waarmee men zich uit de slag kan trekken op het werk en bekijken hoe je die kan evalueren en ontwikkelen. Een en ander moet bruikbaar zijn voor studenten, werknemers en werkgevers.

Voordelen

  • Opvoeders weten welke vaardigheden werkgevers belangrijk vinden.
  • Werkgevers kunnen gerichter rekruteren en kandidaten beter informeren over wat ze verwachten van specifieke rollen.  
  • Het kader laat toe om vooruitgangstrajecten te tekenen en op te volgen per vaardigheid.
  • Zo kunnen ook (her)trainingsnoden geïdentificeerd worden. 

Werkgevers kijken breder naar vaardigheden in het licht van nieuwe technologieën. Automatisering zal wel repetitieve taken overbodig maken, maar tegelijk stijgt de nood aan creativiteit en mensen die complexiteit aankunnen.

Matthew Taylor, chief executive van de RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) stelt vast dat verandering snel gaat en dat het moeilijk is om te voorspellen welke technische vaardigheden nuttig zullen zijn , maar het is wel zeker dat essentiële menselijke en gedragsvaardigheden altijd essentieel zullen zijn.

De initiatiefnemers zullen werkgevers uit alle sectoren raadplegen. Het kader zal door verschillende fases worden ontwikkeld en moet klaar zijn tegen de lente van 2020.

Bron: CIPD