VDAB lanceert oproep voor sociale impact bond

16 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
VDAB lanceert oproep voor sociale impact bond

Het lukt Vlaanderen niet goed om de steeds grotere groep van mensen die langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt, weer in te schakelen. VDAB zoekt daarom partnerschappen en innovatieve projecten om duizend arbeidsongeschikten weer aan het werk krijgen. De arbeidsbemiddelaar wil dat doen met een social impact bond.

Er zijn vandaag heel wat mensen langdurig ziek of arbeidsongeschikt, meer dan er momenteel werkzoekenden zijn. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt komt deze groep steeds meer in het vizier. Wie arbeidsongeschikt is en door zijn arts is geëvalueerd, kan een traject richting werk volgen. Dat kan gaan naar voltijds, deeltijds of slechts enkele uren werk per week. Maar de tewerkstellingsresultaten zijn ondermaats. Ongeveer 30 procent van de begeleide mensen gaat effectief aan het werk.

Sociale impact bond

VDAB zoekt daarvoor partners voor een sociale impact bond (SIB). Een SIB is een publiek-private samenwerking waarbij een (sociale) dienstverlener of een bedrijf, een investeerder en een overheidsorgaan een contract aangaan om een maatschappelijk probleem met een hoge maatschappelijke kost aan te pakken.

Een onafhankelijke evaluator meet of de beoogde resultaten behaald zijn. Wanneer de dienstverlener slaagt in het opzet, betaalt de overheidsinstantie de werkingskost aan de investeerder terug, samen met een rendement dat voortvloeit uit de besparing. Slaagt de dienstverlener niet in het opzet, dan draagt de investeerder de kosten. Op die manier besteedt de overheid het financiële risico van het project uit.

Investeren met sociale impact

Eerder dit jaar werd al een gelijksoortige SIB-constructie opgezet voor NEET's (jongeren die niet in een education, employment of training betrokken zijn) in samenwerking met onder andere impact investeerder Piet Colruyt (Impact Capital) en met BeCode als operationele partner.

Piet Colruyt was trouwens aanwezig op het jongste HRCongres in Milaan (foto) om te vertellen over het belang van zingeving en de mogelijke kruisbestuiving tussen profit en nonprofit.

Arbeidsongeschiktheid in België

Wanneer iemand arbeidsongeschikt wordt, betaalt de werkgever het loon de eerste maand gewoon uit. Vanaf de tweede maand krijgt de arbeidsongeschikte een uitkering van het ziekenfonds. Een adviserend arts van het ziekenfonds beoordeelt de arbeidsongeschiktheid.
Vanaf de dertiende maand is het ziekenfonds niet langer bevoegd voor de uitkering, maar wel het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). De persoon beweegt dan van primaire arbeidsongeschiktheid naar invaliditeit.
Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid heeft de adviserend arts niet alleen de bevoegdheid om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen, maar ook om te activeren naar werk.