Privacyverklaring

Verisure vult sleutelposities in via interne mobiliteit

13 maart 2023
Tekst
Lieven Desmet

Bij Verisure loopt sinds 2020 een intern mobiliteitsproces waardoor iedereen kan solliciteren naar alle openstaande functies. Zo werd vorig jaar 37 procent van de vacatures op het hoofdkantoor ingevuld door interne medewerkers. Een record, zegt hr-manager Sophie Davister.

Verisure heeft een beleid voor gelijke beloning, gebaseerd op de methodologie van consultantbedrijf Willis Tower Watson, waarin voor elke functie een bepaalde salarisschaal gedefinieerd wordt, zegt Sophie Davister, human resources manager van beveiligingsbedrijf Verisure. “De toegekende salarisschaal is afhankelijk van verschillende objectieve en meetbare criteria, zoals gedefinieerd in de methodologie. Zodra de salarisschaal voor elke functie is vastgesteld, controleren we op regelmatige basis of het salaris van de medewerkers in overeenstemming is met de Belgische markt. Dat doen we door een extern marktonderzoek en een intern vergelijkend onderzoek.”

Bij het creëren van een nieuwe functie analyseren ze die om de salarisschaal vast te stellen. Op die manier behandelen ze elke medewerker gelijk ten opzichte van de collega's.

Gelijke kansen

De veiligheidsadviseurs stromen binnen Verisure snel door naar een coachfunctie. Ook de evolutie van coach naar teamleider en van teamleider naar vestigingsmanager is een vlot traject, zegt Sophie Davister. “Al deze sleutelposities in het bedrijf vullen we volledig in door mensen die we intern aannamen. Voor deze functies trekken we niemand van buiten aan. Hierdoor leren de medewerkers het bedrijf kennen en stromen ze in hun eigen tempo door naar meer leidinggevende functies, ongeacht hun eerdere ervaring voordat ze bij Verisure kwamen werken.”

De interne opleidings- en coaching-programma’s maken dat iedereen die gemotiveerd is om verder te groeien, dat ook kan doen. Gelijke kansen in die groei is belangrijk, klinkt het. “Bij Verisure zijn we sinds 2020 gestart met een intern mobiliteitsproces waardoor iedereen kan solliciteren naar alle openstaande functies via ‘Workday’, zoals ons human resources information system (HRIS) heet. Onze interne medewerkers vulden in 2022 37 procent van onze vacatures op het hoofdkantoor in. Een record sinds de lancering van ons intern mobiliteitsbeleid.”

Duurzaam betrokkenheidsonderzoek

“We voeren jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit zodat we een Great Employer blijven in België”, zegt Sophie Davister. “Bij Verisure staat de medewerker centraal. Een bedrijf is niet succesvol zonder betrokken medewerkers.” Om de vinger aan de pols te houden, houdt Verisure jaarlijks een enquête. “Dat stelt ons in staat om te focussen op acties die we binnen het bedrijf moeten ondernemen, en dat op uiteenlopende gebieden, zoals welzijn, duurzame betrokkenheid, diversiteit, communicatie, beloning, noem maar op.” Ook de werkomgeving, de bedrijfsstrategie of de loopbaanontwikkeling zijn onderzochte thema’s. “Net als de intentie om bij het bedrijf te blijven. Zodra deze acties zijn gedefinieerd, maken zij deel uit van ons interne programma Veri-Happy@Work, dat alle initiatieven in verband met de engagementsenquête bundelt”, aldus Davister.

Flexibel (tele)werken

Hoewel telewerk voor een beveiligingsbedrijf niet vanzelfsprekend is, doen ze ook op dat vlak een inspanning. “Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om twee dagen per week te telewerken, behalve voor mensen op het terrein of mensen die wettelijk niet kunnen telewerken, zoals de medewerkers in onze alarmcentrale”, zegt Sophie Davister. “We hebben in alle vergaderzalen systemen geïnstalleerd waarmee we in hybride modus werken. Iedereen is vrij om in overleg met zijn manager zijn telewerkdagen te kiezen. Dit werkt goed. We slagen erin een werkdynamiek te behouden met medewerkers die graag naar kantoor komen en genieten van hun telewerkdagen.”

Lees ook het verhaal van AG Insurance.