Verloning wordt aandachtspunt in kmo’s

18 januari 2022
Verloning wordt aandachtspunt in kmo’s

Eén op vijf kmo’s noemt personeelsbehoud een (zeer) grote uitdaging. Vier op tien van die kmo’s (41,8%) erkent dat verloning in de top drie staat van redenen voor vertrek. Eén op zeven werkgevers (14,1%) ziet verloning als hoofdreden voor het vertrek.

SD Worx bevroeg in december 2021 661 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het eerste kwartaal 2022.

Personeelsverloop

Bijna één op vijf kmo’s (18%) ervaart medewerkers die vertrekken als een (zeer) grote uitdaging. De meerderheid (56,9%) ziet geen of slechts een beperkte uitdaging in medewerkers die vertrekken. Het aantrekken van nieuw talent blijft één van de grootste hr-uitdagingen voor 2022 en volgende jaren.

De top 5 redenen waarom medewerkers het kmo-bedrijf verlaten zijn volgens de kmo, verloning, (gebrek aan) doorgroei- of leermogelijkheden (38%), de sector (dienst/product), de jobinhoud, de werkuren en vereiste vaardigheden.

De kmo-ondernemer ziet een slechts beperkte impact van corona. Ook werkdruk en stress worden weinig genoemd.

Bron SD Worx

Flexibiliteit

Als je bereikbaarheid (7,7%), afstand/reistijd (2,4%) en flexibiliteit zoals telewerken (16,8%) samen in kaart brengt, dan lijkt extra flexibiliteit onder de vorm van telewerken ook nog een hefboom voor personeelsbehoud.

Opvallend is dat de leidinggevende niet als een belangrijke reden naar voren komt (op plaats 10, al wordt het belangrijker in de grote kmo). Hier zouden we hier een bevraging van de werknemers naast moeten houden, zo bedenken de onderzoekers van SD Worx.

Verloningspakket vertrekreden nummer één

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, concludeert dat het verloningspakket voor werknemers dus een belangrijke basisfactor is. “Werkgevers krijgen te maken met een stijgende kost door de hoge index van automatische loonindexering en de toepassing van de loonnorm van plus 0,4% in verschillende sectoren. Door de stijgende kosten en de collectieve voordelen blijft er mogelijks weinig marge om een eigen stempel te drukken. Bijna de helft zegt begin december geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s in 2022. Toch is het mogelijk om als kmo een eigen beleid te voeren, of bepaalde medewerkers individueel te belonen voor extra inspanningen. In onze bevraging is zes op de tien kmo-werkgevers wel voorstander van flexibele verloning, omdat dit de kost niet verhoogt, maar wel extra keuzevrijheid biedt aan de werknemer.”

Bron SD Worx

Veel kmo’s willen verloning meer zelf bepalen

Bijna de helft van alle kmo’s (46%) geeft aan geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s volgend jaar.

53% wil de mix aan verloningsinstrumenten zelf kunnen bepalen zonder inmenging van de sector.

Zes op tien kmo’s (60,4%) denkt dat flexibele verloning een deel van de oplossing kan zijn.

28,9% vindt dat er ook voordelen zijn als veel verloningselementen vastliggen, maar evenveel zijn het daar absoluut niet mee eens (29,9%).