Versnelde digitalisering versterkt vraag naar vaardigheden van morgen

20 mei 2021

De gezondheidscrisis versnelde de digitale transformatie met jaren. Meteen verscherpte ze ook de nood aan de vaardigheden voor morgen: kritisch en analytisch denken, complexe problemen oplossen, veerkracht, stressbeheersing en flexibiliteit.

Volgens een onderzoek van McKinsey hebben de Europese bedrijven door een gedwongen digitalisering tijdens de gezondheidscrisis drie jaar gewonnen wat interacties met klanten betreft. De ontwikkeling van digitale producten en diensten zou zeven jaar versneld zijn ten opzichte van het groeiritme van de periode vóór corona.

Een onderzoek van ManpowerGroup bevestigt deze trend. Hoe digitaliseerden ondernemingen in België tijdens de pandemie?

  • 36% van de ondervraagde werkgevers digitaliseerde sneller;
  • 48% is aan hetzelfde tempo blijven digitaliseren;
  • 15% zette hun transformatieprojecten ‘on hold'.

Een jobcreërend effect

Tegelijk is het aantal gecreëerde jobs groter dan het aantal verdwenen jobs. 91% van de Belgische werkgevers die hun processen automatiseren is volgens het onderzoek van plan hun personeelsbestand uit te breiden of op peil te houden; slechts 6% van de werkgevers is van plan zijn digitaliseringsprojecten te vertragen of ‘on hold’ te zetten.

De bedrijven die het meest digitaliseren zijn degenen die marktaandeel winnen en de meeste jobs creëren. In alle 40 bevraagde landen ging de versnelling van de digitale transformatie sneller in de middelgrote (50-250 werknemers) en grote (meer dan 250 werknemers) bedrijven. Ze hebben hun inspanningen met respectievelijk 29% en 21% opgedreven. 

Kleinere bedrijven worden zwaarder getroffen door de crisis en hebben hun digitale en wervingsprojecten eerder opgeschort: 16% van de kleine ondernemingen (10 tot 50 werknemers) en slechts 11% van de microbedrijven (minder dan 10 werknemers) hebben tijdens de coronacrisis meer kunnen investeren in de digitalisering.

Sectoren

De bouwsector is één van de bedrijfssectoren die twee keer zo hard gewerkt heeft aan zijn digitalisering: uit de enquête bleek dat de bedrijven die hun transformatie opdreven drie keer talrijker zijn dan bedrijven die ze ‘on hold’ hebben gezet (23% tegenover 7%).

De trend is ook positief, zij het in mindere mate, in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (14% tegenover 7%).

In de Maakindustrie namen meer bedrijven een afwachtende houding aan wat hun transformatie betreft (21% tegenover 36%).

In de Retailsector is het aantal bedrijven dat heeft geautomatiseerd, gelijk aan het aantal dat zijn plannen in de koelkast heeft gestoken (24%).

Nieuwe ondernemingsmodellen

Alle ondernemingen moeten nieuwe modellen vinden om hun historische activiteit uit te oefenen, of moeten zichzelf helemaal opnieuw uitvinden, zo blijkt uit het onderzoek.

Zo is de kledingindustrie, die geconfronteerd werd met de sluiting van tal van verkooppunten, inventief geworden met online presentaties en modeshows, producten uitproberen in augmented reality, enz. De e-commerce is geen randfenomeen meer en dat geldt voor alle sectoren: de online uitgaven van de Belgen zijn tijdens de pandemie met een derde gestegen.

Een K-vormig herstel

Volgens ManpowerGroup zien we een K-vormig herstel aan twee snelheden de kop opsteken. Bepaalde sectoren en individuen komen er sneller en beter bovenop dan andere. Het gaat hierbij om de groeisectoren, met name in de technologie, digitale communicatie, logistiek, gezondheidszorg en consultancy. Er is een grote vraag naar tal van profielen, of het nu gaat om projectmanagers, ingenieurs, data- of risicoanalisten, specialisten in digitale communicatie of IT-professionals.

Aan de andere kant van zijn er sectoren en individuen die het risico lopen verder achterop te raken. Het gaat hierbij om ondernemingen die niet genoeg hebben geïnvesteerd in digitale technologie en om administratieve of laaggeschoolde profielen.

"De gezondheidscrisis heeft de digitalisering een boost gegeven en heeft op die manier gezorgd voor een grotere polarisatie tussen wie over de nodige vaardigheden beschikken en wie er niet of onvoldoende over beschikken", zo constateert Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup. "De topprioriteit op de arbeidsmarkt vandaag is mensen te helpen nieuwe vaardigheden aan te leren, de vaardigheden die ze al hebben te verbeteren, of zich te heroriënteren naar functies waar een tekort aan is. Hr-functies worden dus bijzonder belangrijk in deze digitale transformatie.” Lacroix concludeert ook dat zijn sector zich nu “in het hart van de arbeidsmarkt bevindt. Ons onderzoek heeft de 'H's' van de skills revolutie in de verf gezet: hernieuwen, heroriënteren en herschikken."

Soft Skills + Hard Skills = Human Power

In deze veranderende wereld veranderen ook de vereiste vaardigheden. Volgens het Economisch Forum van Davos zullen mens en machine tegen 2025 het werk gelijk onder elkaar verdelen. Daarnaast zullen 97 miljoen jobs worden gecreëerd in de sectoren van de kunstmatige intelligentie, de groene economie en de gezondheid. 

Uit het 'Skills Revolution'-onderzoek van ManpowerGroup blijkt nochtans dat

  • 39% van de bevraagde werkgevers in België moeite heeft om personeel op te leiden in de technische vaardigheden waarnaar de meeste vraag is en
  • 45% heeft nog meer moeite om hen de nodige soft skills bij te brengen.

Gedragsvaardigheden

In een recent rapport identificeert het Forum van Davos net deze 'gedragsvaardigheden' van de toekomst – de befaamde soft skills:

  • kritisch en analytisch denken,
  • complexe problemen oplossen,
  • veerkracht,
  • stressbeheersing en
  • flexibiliteit.