Vertrouwen geven

1 mei 2020
Tekst
Melanie De Vrieze
Vertrouwen geven

Zolang je kunt doen wat je boeit, valt alles in zijn plooien. Het voedt je, het helpt je groeien, het drijft je betrokkenheid, je werkplezier en je gevoel van balans tusen werk en privé. Wat mij boeit in een hr-functie is dat je niet alleen werkt met en rond medewerkers, maar ook met een organisatie. Hoe maak je het verschil voor de medewerkers én de organisatie? Het is belangrijk om tussen die twee perspectieven te bewegen en deze samen in beweging te zetten en te houden.

Ik ga altijd uit van een zeker geloof en vertrouwen in de mens. Dat betekent niet dat je naïef bent, maar dat je vertrekt van de goede intenties die mensen hebben. Sommigen zeggen dat je het vertrouwen van iemand moet winnen, maar ik ben meer van het principe dat je vertrouwen kunt geven. En dat is een belangrijk verschil. Hoe kijk je naar een persoon en hoe probeer je die met een open geest te benaderen? Zo sta ik privé in het leven, maar ook professioneel probeer ik dit te doen.

De ander uitdagen en aanzetten om persoonlijk te groeien, is cruciaal. Iemand de ruimte geven om via ervaring, experimenteren en reflectie vanuit een persoonlijke passie te groeien als mens en als professional. Dit is een krachtig gegeven in een steeds sneller veranderende maatschappij, inclusiviteit trouwens ook. Het leren van anderen en anderen van ons laten leren, nieuwe inzichten verwerven, blinde vlekken ontmaskeren en breed denken zijn essentiele kenmerken in een grote organisatie. Levenslang coachen en gecoacht worden. 

Ik haal mijn inspiratie uit mensen die vanuit hun passie werken en daarmee het verschil willen maken. Hetzelfde geldt voor mensen die erin slagen om het positieve in anderen uit te vergroten en hen daardoor op een hoger niveau te tillen. Dit soort mensen hebben voor mij een voorbeeldfunctie. Door hen te observeren, vraag ik me af wat ik van hen kan leren en dat stimuleert mij om te groeien.

Ontspannen doe ik op verschillende manieren. Ik werk bijvoorbeeld graag in de tuin, en dan vooral de inrichting ervan. Ook ons interieur ondergaat regelmatig een styling. Daarnaast ben ik geboeid door kunst. Ik vind regelmatig pareltjes in de miniatuurkunst, de Vlaamse primitieven, de Italiaanse renaissance, Romaanse kunst, gotiek,…. We reizen vaak in functie van die passie. Vakanties zijn dan ook actieve exploraties.