Via leerzame stages naar tewerkstelling

1 december 2021
Via leerzame stages naar tewerkstelling

Voor wie een graduaat hr-support studeert aan Howest, kan het belang van de stages niet overschat worden. Studente Joshna Paudel volgde er drie.

“We startten met het graduaat hr-support in het academiejaar 2019-20. Onze eerste studenten studeren dit academiejaar af”, aldus opleidingscoördinator Diane Debruyne. “We stellen met trots vast dat maar liefst 16 van de 22 afgestudeerden al meteen een jobaanbieding in de hr-sector kregen. Ons doel is bereikt, want we wilden een opleiding die geënt was op de noden van de arbeidsmarkt. Een veelzijdige hr-support is multi-inzetbaar op zowel de harde als de zachte kant van hr. We merken vooral dat de stages, die in totaal negentien weken wuren, een echte bekroning vormen voor onze studenten.”

Hard en soft hr

Studente Joshna Paudel getuigt: “We kregen inderdaad zowel hard als soft hr te verwerken in de opleiding. We zagen de basis van de wetgeving, aangevuld met voorbeelden van verschillende paritaire comités. Bij soft hr bleven me vooral het voeren van moeilijke en sollicitatiegesprekken bij. Toch leerden we vooral bij op de stages. Daar worden beide domeinen in de praktijk omgezet.”

Stages

Bij Familiezorg liep Joshna een korte administratieve stage, waar ze naar eigen zeggen veel bijleerde. Haar eerste lange stage – zeven weken – beleefde ze in het AZ Sint Jan in Brugge. Daar stonden rekrutering en selectie centraal. Haar mentor leerde haar veel bij rond soft hr. Wie er startte, kwam met Paudel in contact. Ze stelde er contracten op en werkte aan de nieuwe loonbarema’s voor ziekenhuizen. Joshnua bereidde de presentatie van de regeling aan de directieleden mee voor.

Acerta

De derde stage vond plaats bij Acerta, waar ze als payrollbeheerder aan de slag ging. Het betrof vooral wetgeving, dus pure hard hr. “Ik kreeg er de kans paritaire comités te onderzoeken. Aan die comités durft wel eens iets te veranderen, zonder dat de klant alle details kent. Ik denk aan de fiets- of de werfvergoedingen. Wanneer klanten die details uit het oog dreigden te verliezen, maakte ik er hen attent op.” Joshna Paudel kwam eveneens in contact met de klanten via het oplossen van hun vragen rond onder andere de zogenaamde Dimona’s. Het betrof vooral het ingeven in het systeem van loongegevens bij starters.

Mentorschap

Tijdens haar Acerta-stage slaagde Joshna erin de werkgever te overtuigen, zodat ze bij het sociaal secretariaat aan de slag kon. Ze dankt dat naar eigen zeggen vooral aan de steun van stagementoren Sofie Mouton en Geert Van Tieghem: “Ik mocht letterlijk naast Geert zitten, die me alles leerde over de wetgeving. Ik kon van zijn kennis profiteren bij het uitvoeren van mijn opdrachten. Administratieve kennis rond contracten deed ik op onder de leiding van Sofie, het opstellen ervan gebeurde samen met Geert.”

Begeleiding

Lector Celine Callebert geeft binnen hr-support onder meer les over ‘hr-tools’, ‘loopbaan- en uitstroomondersteuning’ en ‘professioneel communiceren’. Ze was ook Joshna’s stagebegeleidster. “De studenten groeien enorm tijdens hun stages, niet alleen op vlak van competenties en kennis, maar ook als persoon”, licht ze toe. “Na afloop zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt. Het is fijn om te horen dat meerdere van onze studenten na de stage mogen starten bij het stagebedrijf. Joshna, die tijdens haar stageperiode toonde wat ze in haar mars had, was leergierig en ging aan de slag met de feedback.”