Vlaming met de pet ziet welzijn als topprioriteit voor onderzoek

18 februari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock
Vlaming met de pet ziet welzijn als topprioriteit voor onderzoek

De Vlaming wenst duidelijk meer onderzoek naar wat welzijn op het werk (on)haalbaar kan maken. Dit blijkt uit de rangschikking over de onderzoeksthema's die Gentse professoren voorlegden in een survey. 90 procent vindt ‘Welzijn op het werk’ een prioriteit.

Maar verder vindt dat toevallige panel ook ‘werkbaar werk’ (86%; op de derde plaats) en ‘burnout’ (79%; vijfde plaats) zeker het onderzoeken waard.

Ook in de voorstellen voor onderzoeksvragen die burgers konden doorsturen, komt dit naar voren. Succesfactoren in het vermijden van een burn-out worden vaak spontaan gesuggereerd als een belangrijke focus voor onderzoek. Voorbeelden van vragen zijn: “Is het perfectionisme dat burn-out veroorzaakt of is het de verhoogde druk die ervoor zorgt dat mensen niet de tijd hebben om het werk volgens hun zelfvooropgestelde kwaliteitseisen kunnen afwerken?” en “Zijn er spill-over-effecten van burn-out: loop je een hogere kans als je familieleden of collega's er één hadden?”

Enigszins verrassend, zo schrijven de professoren, komt ook de problematiek van pesten op het werk meermaals terug in de gesuggereerde vragen.

Het belang dat men hecht aan welzijn op het werk als onderzoeksthema, blijkt ook (op basis van de zelfrapportering) sterk te zijn toegenomen door de coronacrisis. Bijna 7 op de 10 geeft aan er nu meer belang aan te hechten. Enkel telewerk (70%) en werk en digitalisering (64%) kregen een soortgelijke sprong in gepercipieerd belang.

Opvallend is dat meer onderzoek rond “werk en digitalisering” en “de gevolgen van robotisering” belangrijker gevonden wordt door wie niet werkt. Misschien zien zij hierin een grotere drempel om ooit nog opnieuw duurzaam aan de slag te gaan?

In de top 5 duiken 3 thema’s op die de doorsnee Vlaming ‘uiterst belangrijk vindt’

Pensioenen

Een ander onderzoekstopic waar de Vlaming verder van wakker ligt, zijn pensioenen (tweede plaats; 89% vindt meer onderzoek belangrijk). Ouderen en kortgeschoolden hechten er meer belang aan. Wanneer we opdelen naar stakeholders van UGent@Work, zien we dat beleidsmakers en hr-professionals er minder belang aan hechten dan andere burgers.

Opmerkelijk laag op het prioriteitenlijstje staan meer onderzoek naar migratie en de arbeidsmarkt (plaats 16) en naar genderverschillen (plaats 19), al vindt ook voor deze topics nog steeds een meerderheid van de respondenten meer onderzoek aangewezen

Bron: Welke thema’s rond werk en arbeidsmarkt vindt de Vlaming prioritair voor nader onderzoek?, UGent