Voka vreest forse daling van jobcreatie

3 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Voka vreest forse daling van jobcreatie

De Vlaamse bedrijven zijn weer wat positiever en iets meer bedrijven verwachten de komende zes maanden een stijging van de productie en hun exportorders. Daarmee lijkt de terugval in het ondernemersvertrouwen die al twee jaar bezig is, voorlopig gestopt. Maar het blijft afwachten in welke richting de conjunctuur evolueert. Dat blijkt uit een bevraging van Voka bij zeshonderd bedrijven. 

“Het gevaar van een harde brexit is afgenomen en er is ook ontdooiing in de handelsoorlog tussen de VS en China”, duidt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. “Maar het is uiterst twijfelachtig of dit een heropleving van de economische activiteit inluidt. Een op de vijf Vlaamse ondernemers verwacht trouwens nog altijd een terugval in hun activiteiten.”

Arbeidsmarkt

Ook op de arbeidsmarkt tekent zich een dubbel beeld af. Enerzijds vindt 40 procent van de Vlaamse ondernemers dat het moeilijker blijft worden om geschikt personeel te vinden. Anderzijds denkt één op de tien dat hun personeelsbestand het komende halfjaar moet inkrimpen, het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar.

Monetaire stimulus

Het wisselvallige beeld past in een internationale conjunctuuromgeving die de jongste maanden licht verbeterd is, maar wankel blijft. Centrale bankiers in de VS en Europa kozen weer voor meer monetaire stimulusmaatregelen.

Ook de grote risico’s voor de internationale handel zijn enigszins verbeterd. Er is een ontdooiing in de handelsoorlog tussen de VS en China en het gevaar van een harde brexit op korte termijn is opnieuw afgenomen. “Of dit de basis vormt voor een herleving van de economische activiteit blijft evenwel hoogst twijfelachtig”, zegt Van Craeynest. “Het zal nog moeten blijken of de licht positievere signalen van de Vlaamse ondernemers meer zullen zijn dan een tijdelijke adempauze. Ze lijken vooral af te wachten.”

Nieuwe handelsoorlog?

Het is lang niet de eerste keer dat er positieve signalen komen over de handelsspanningen in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Tot nog toe bleken dat telkens valse signalen. Het blijft onvoorspelbaar hoe de Amerikaanse president Donald Trump zich zal profileren in de lange aanloop naar de verkiezingen van november volgend jaar. Van Craeynest: “Een nieuwe opflakkering van de handelsoorlog valt niet uit te sluiten. Ook voor de brexit blijft het onduidelijk wat de volgende stappen zullen zijn na de Britse verkiezingen van half december. Een terugkeer van de handelsspanningen zou de prille positieve conjunctuursignalen snel weer onderuit halen.”

30 procent kans op recessie

Bovendien blijven de voorlopende indicatoren voor de Amerikaanse en de Duitse economie wijzen op erg magere economische groei. “De Amerikaanse centrale bank schat de kans op een recessie in het komende jaar op 30 procent. Dat is iets lager dan de 37 procent van twee maanden geleden, maar nog altijd oncomfortabel hoog”, zegt Bart Van Craeynest. De Duitse economie ging midden dit jaar al door een minirecessie en de voorlopende indicatoren suggereren amper beterschap. De Duitse industrie blijft onder druk staan (wat traditiegetrouw niet zonder gevolgen blijft voor de Belgische industrie).

Jobcreatie zal terugvallen

In België blijven vooral de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt verontrustend. “De afnemende activiteit in de uitzendsector en de werkgelegenheidsvooruitzichten in de belangrijkste sectoren suggereren dat de jobcreatie de komende maanden fors zal terugvallen. Dat zou de binnenlandse vraag, de belangrijkste pijler van de huidige groei, onder druk zetten”, legt Van Craeynest uit.

De waarschijnlijke terugval in de activiteit op de vastgoedmarkt na de huidige tussenspurt, aangedreven door het aangekondigde einde van de woonbonus in Vlaanderen, kan die neerwaartse druk nog versterken.