Voka wil oplossing voor kinderopvang van werkende ouders

5 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
DANN
Voka wil oplossing voor kinderopvang van werkende ouders

Uit een ledenenquête leert Voka dat kinderopvang het grootste struikelblok is om te gaan werken. De werkgeversorganisatie suggereert dat lokale besturen met hun ervaring in buitenschoolse opvang bijspringen voor de twee grootste noden: personeel en infrastructuur.

Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka begrijpt dat leraren en directeurs momenteel overuren kloppen voor de heropstart van de lessen, om afstandsonderwijs te garanderen én om de kinderen van werkende ouders op te vangen. Er gebeurt in het onderwijs veel werk, maar kinderopvang moet daar zeker deel van uit maken om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag te laten gaan, zegt Hans Maertens.

Zet personeel in uit de tussenstructuren

Bijkomende maatregelen zijn nodig om de opvang te garanderen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Voka suggereert om onderwijspersoneel in tussenstructuren, zoals koepels, secretariaten, busbegeleiders, CLBs, ... tijdelijk in te zetten. Ook stagiairs uit de lerarenopleidingen kunnen helpen, “maar het ministerieel besluit laat dit momenteel niet toe”, stelt Hans Maertens vast.

Lokale besturen kunnen bijspringen

De lokale besturen kunnen bijspringen voor de twee grootste noden: infrastructuur en personeel. Denk maar aan feestzalen, sporthallen en culturele centra enerzijds en gemeentepersoneel en vrijwilligers anderzijds. Bovendien is er vaak goed en structureel overleg tussen scholen en lokale besturen, zodat daar een stevige samenwerking mogelijk is. Bevoegd Vlaams minister Bart Somers moet voor Voka bij hen aan de bel trekken om mee te helpen opvang te voorzien voor alle onderwijsnetten, niet alleen het gemeentelijke.

Ook de vele ondernemingen die nu al nauw samenwerken met het onderwijs in opleidingen, kunnen meehelpen zoeken naar oplossingen, meent Hans Maertens.