Privacyverklaring

Voortgezet onderzoek naar de impact van de pandemie op het menselijk kapitaal

23 november 2021
Tekst
Prof. Dr. Kathleen Vangronsvelt & Prof. Dr. Ans De Vos

Toen organisatiepsychologen Kathleen Vangronsvelt en Ans De Vos in april 2020 een bevraging organiseerden naar de Impact van COVID19 op menselijk kapitaal in organisaties, hadden ze nooit gedacht dat dit topic 18 maanden later nog steeds relevant zou zijn.

Hun onderzoek bracht al heel wat interessante inzichten naar voren. We zagen dat de pandemie voor veel bedrijven uitdraaide op een crisis van verbondenheid, maar ook dat werkgevers hun medewerkers meer gingen vertrouwen. Naarmate de pandemie vorderde, werd de negatieve impact op medewerkers’ mentale gezondheid steeds duidelijker, maar ook de bevinding dat we met zijn allen veel geleerd hebben tijdens de pandemie (o.a. digitale skills). Opvallend was ook dat heel wat organisaties de jobs en de loopbanen van hun medewerkers fundamenteel zagen veranderen door de coronacrisis.

Omdat de impact van COVID19 in organisaties nog niet ten einde is, blijven we graag de vinger aan de pols houden. Hoe kijk jij vandaag als bedrijfsleider of HR-professional naar telewerk, de verbondenheid in de organisatie, de relatie werkgever-werknemer?

Ben je een bedrijfsleider of HR-professional? Vul de enquête hier in.

En hoe kijken je medewerkers naar deze topics? Hoe ervaren zij de connectie met hun collega’s, het afstandswerk, de veranderende werkcontext? Verspreid deze medewerkers-link gerust ook in jouw organisatie.

De resultaten van dit onderzoek worden volledig anoniem verwerkt en vanaf januari 2022 opnieuw breed verspreid.

Prof. Dr. Kathleen Vangronsvelt & Prof. Dr. Ans De Vos
Next Generation Work

(Aangezien we enkel geïnteresseerd zijn in uw persoonlijke mening, zijn er geen foute of juiste antwoorden. Het invullen van de enquête zal een 10-tal minuten in beslag nemen.)

Deze bevraging is een samenwerking tussen Antwerp Management School, VBO, HRPro en B-Tonic en werd mede mogelijk gemaakt dankzij Indiville/Bpact, HRmagazine, en de SD Worx Chair Next Generation Work.