Waardering maakt productiever

11 maart 2021
Beeld
Shutterstock
Waardering maakt productiever

Doordat informele contactmomenten wegvielen, ervaren sommige werknemers minder schouderklopjes en voelen ze de band met collega’s verzwakken. Bijna een kwart voelt zich minder gewaardeerd op het werk. Nochtans zorgt waardering voor meer motivatie én productiviteit.

Dat concludeert Protime, een specialist in onder meer tijdregistratie en werkplanning, uit een bevraging van 1.000 Vlaamse werknemers die sinds de coronacrisis vaak tot altijd van thuis werken.

Wat doen thuiswerktijden met het geven van ‘schouderklopjes’ over het werk in vergelijking met de periode voor de gezondheidscrisis?

  • 22,6% van de werknemers krijgt er minder;
  • 68,9% krijgen er ongeveer evenveel;
  • 8,5% van de thuiswerkers geven aan dat ze meer complimenten krijgen.

Hoe frequent zijn die schouderklopjes?

  • 23,4% van de thuiswerkers ervaart die minstens wekelijks;
  • 75,2% krijgt ze minstens maandelijks;
  • 24,8% ontvangen nooit complimenten.

Die complimenten krijgen we overigens het liefst van een leidinggevende (43,5%), een collega (31,3%) of van klanten (21,8%). 

Voor 3,7% van de respondenten hoeven complimenten over prestaties op het werk dan weer helemaal niet.

Informele contacten

Technologie zoals voor videovergaderen kan de informele contacten op de werkvloer wel een beetje, maar niet helemaal vervangen. Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, legt de link met de momenten aan de koffiemachine of tijdens de lunch, want daar wordt vaak benoemd wat goed liep. “Het gemis aan deze opbouwende feedback van collega’s en leidinggevenden kan ervoor zorgen dat we ons minder gewaardeerd voelen op het werk, wat op zijn beurt kan leiden tot meer stress- en burn-outklachten.” Professor Godderis ziet ook een verband tussen zich minder gewaardeerd voelen en “een veel minder uitgesproken referentiekader, ‘Doe ik het wel goed?, Voldoe ik aan de verwachtingen?’.” Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ruim zeven op de tien ondervraagden (71,3%) aangeven de informele contacten met collega’s te missen.

45,2% van de respondenten heeft zelfs het gevoel dat de band met zijn of haar collega’s minder hecht is in vergelijking met voor de coronacrisis. Voor 46,8% veranderde er niks terwijl 8% aangeeft dat de band met zijn of haar collega’s net hechter werd in de voorbije 12 maanden.

Meer waardering motiveert en maakt productiever

Het belang van complimenten over de werkprestaties valt niet te onderschatten. Het onderzoek laat zien dat ruim twee op de drie respondenten (67,5%) zich gewaardeerd voelen op het werk. Bijna een  op de vier (25,4%) voelt deze appreciatie niet en de overige 7,1% van de respondenten moest het antwoord op deze vraag schuldig blijven.

Peter s’Jongers, CEO van Protime, ziet ruimte voor meer appreciatie, want “zeker in deze thuiswerktijden willen werknemers permanent gecoacht worden en is het belangrijk en effectiever om dagelijks te benoemen wat goed loopt. Dat moet ingebakken zitten in elke bedrijfscultuur. Het onderzoek laat zien dat wie appreciatie krijgt, hierdoor extra gemotiveerd wordt. Bovendien helpt het bedrijven om hun werknemers aan zich te binden.” Maar liefst twee op de drie respondenten (66,5%) geven aan dat wie gewaardeerd wordt, hierdoor extra gemotiveerd wordt.

Bovendien zegt 58,7% van de respondenten dat appreciatie hen productiever maakt.