Wanneer gaan jouw medewerkers met pensioen?

6 juni 2019
Tekst
Partner Content
Wanneer gaan jouw medewerkers met pensioen?

De officiële pensioenleeftijd in België ligt tot en met 2024 op 65 jaar. Maar is dat ook de leeftijd waarop jouw medewerkers voorgoed afscheid nemen van de arbeidsmarkt? Dat blijkt niet het geval te zijn, want de gemiddelde reële pensioenleeftijd ligt momenteel op 62 jaar. Dat is lager dan de wettelijke pensioenleeftijd, maar het is wel een stijging met 2,5% sinds 2010. We werken dus steeds langer.

Pensioen veroorzaakt geen gat in de arbeidsmarkt

In 2018 werd 3,65% van de contracten van onbepaalde duur beëindigd. Een contractbeëindiging betekent trouwens niet automatisch dat deze werknemers verdwijnen van de arbeidsmarkt. Vaak zetten zij ergens anders hun professionele carrière verder. Bij slechts 0,2% was de reden van de contractbeëindiging het (vervroegd) pensioen. Het aandeel werknemers dat van de arbeidsmarkt verdwijnt wegens pensioen - wettelijk of vervroegd - is dus eigenlijk best klein.

Impact SWT is beperkt

Het aantal werknemers dat uit dienst treedt via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), ook wel gekend als het vroegere brugpensioen, is in dalende lijn. Via dit stelsel hebben werknemers van een zekere leeftijd die worden ontslagen recht op een vaste werkloosheidsuitkering en op een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding is verschuldigd door de (vroegere) werkgever.

De voorbije jaren zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot het stelsel verstrengd en er zijn almaar minder werknemers die er toegang tot krijgen. Wie onder het SWT viel, was in 2018 gemiddeld 61 jaar oud. Als de som van alle ontslagredenen gelijk is aan 100%, dan is SWT goed voor maar 1,39% van alle uitdiensttreding.

Vertrek wegens medische redenen baart zorgen

In 2018 was de leeftijd waarop het contract van werknemers in de private sector een einde neemt wegens overmacht gemiddeld 44,6 jaar. Dat wil zeggen dat ze aan een leeftijd van 40 jaar, ongeveer halverwege de loopbaan, beroepsinactief worden. 3,2% van de contractbeëindigingen zijn omwille van medische redenen. Daar schuilt dus de echte uitdaging voor de werkgever.

Het is belangrijk om je medewerkers gezond en wel op de werkvloer te houden. Focus op werk dat écht wendbaar en werkbaar is. Zorg dat je medewerker uitdaging en plezier in zijn of haar werk vindt en blijft vinden. Overweeg ook rematching om het talent van jouw medewerker op de juiste plaats in te zetten.

Wil je je medewerkers gezond, fit en productief houden? Als werkgever kan je helpen. Zorg dat je talent op de juiste plaats zit dankzij rematching - klik hier!