Privacyverklaring

Wat willen onze jongste werknemers?

16 december 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Nandhu Kumar - pexels

De jongste werknemers zijn vooral uit op financiële stabiliteit, arbeidsflexibiliteit, duurzaamheid en geestelijke gezondheid. Ze klinken minder optimistisch en idealistisch dan vorig jaar. Nu zijn ze realistisch en voelen ze urgentie om te handelen.

Deloitte polste al voor de elfde keer Gen Z en millennials uit 46 landen naar hun mening over werk en de wereld waarin ze leven.

Onzekerheid

Gen Z’ers (1995 - 2003) en millennials (1983-1994) voelen zich wereldwijd onzeker. Ook de Belgen maken zich zorgen over de toestand in de wereld en porberen hun verlangen naar positieve maatschappelijke veranderingen te verzoenen met de eisen van het dagelijkse leven. Ze ervaren financiële onrust en werkgerelateerde stress, terwijl ze proberen te investeren in ecologisch duurzame keuzes.

Flexibiliteit primeert

De stijgende kosten van levensonderhoud zijn dit jaar weliswaar hun grootste zorg, maar toch primeert flexibiliteit en niet het salaris bij de keuze van een werkgever. Het gaat om werkflexibiliteit in al zijn vormen, zoals work-lifebalance, flexibele werkroosters, …

In de huidige krappe arbeidsmarkt, waar veel te doen is rond 'The Great Resignation’ (de grote vertrekgolf), is dat uitermate relevant. In België kennen we het fenomeen van de massale vrijwillige ontslaggolf niet in dezelfde mate als in andere landen zoals het VK of de VS, maar Deloitte ziet wel generatieverschillen tussen de twee ondervraagde groepen: minder dan twee op de tien Belgen van Gen Z zeggen langer dan vijf jaar bij hun huidige werkgever te willen blijven, terwijl bijna de helft van de ondervraagde millennials van die gedachte uitgaat.

Gen Y en Gen Z verwachten meer dan thuiswerken of hybride werken; ze denken ook aan afwijkende werkafspraken die het evenwicht tussen werk en privéleven verbeteren, zoals deeltijdbanen, flexibele werktijden of restricties op het versturen van e-mails buiten de vaste kantooruren.

"Flexibiliteit gaat niet alleen over waar en wanneer je werkt, maar ook over het 'hoe' en het 'wat' van het werk. Deze jonge generaties willen ook zinvol werk, afwisselende activiteiten en inclusiviteit in de manier waarop er gewerkt wordt," aldus Nathalie Vandaele, human capital leader bij Deloitte België.

De klimaatverandering

De tweede belangrijkste bekommernis van jongeren in België is dit jaar de strijd tegen klimaatverandering: 25 procent van Gen Z en 28 procent van de millennials plaatsen klimaatverandering en milieubescherming bovenaan hun prioriteitenlijst. Beide generaties zijn het erover eens dat het wereldwijde klimaat een kantelpunt heeft bereikt en ze willen absoluut hun persoonlijk impact op het milieu verminderen: bijna 90 procent van de jongeren in België zegt zelf inspanningen te leveren. Ondanks hun financiële zorgen is 64 procent van Gen Z bereid meer te betalen voor duurzame producten.

"Duurzaamheid is geen nieuw thema. Uit eerdere enquêtes bleek al dat het voor deze generaties een prioriteit was", duidt Nathalie Vandaele. "Ook al dringen ze er bij overheden en bedrijven op aan om meer te doen om de klimaatverandering aan te pakken, ze beseffen met een zekere zin voor realisme dat de resultaten niet zomaar binnen handbereik liggen."

Jonge Belgen hebben minder vertrouwen dan elders in wat overheden en bedrijven doen aan de economische situatie en aan de klimaatverandering. Slechts 9 procent van Gen Z en 4 procent van de millennials is ervan overtuigd dat bedrijven wezenlijke maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Het taboe op mentale gezondheid

Ook in België tekent geestelijke gezondheid zich af als het nieuwe grote thema voor Gen Z en millennials: elementen die hun geestelijke gezondheid aantasten of het evenwicht tussen werk en privé in gevaar brengen, zijn belangrijke redenen om een werkgever te verlaten. Volgens de wereldwijde gemiddelde cijfers (respectievelijk 46% voor Gen Z en 38% voor millennials) geeft ongeveer de helft van de jongeren in België, zowel van Gen Z (45%) als van millenials (41%), aan dat ze zich altijd of meestal angstig of gestrest voelen.

Bespreekbaarheid

"Voor ons werkgevers is hierin een rol weggelegd. De signalen van Gen Z en millennials zijn duidelijk. We moeten het stigma doorbreken en een cultuur creëren waarin het veilig is om over mentale gezondheid binnen het bedrijf te spreken", aldus Nathalie Vandaele. Volgens de enquête voelt 36% van Gen Z en 40% van de millennials in België zich niet comfortabel om met hun managers over geestelijke gezondheid te praten. Bovendien hebben meer dan vier op de tien jongeren die wegens overmatige stress of angst afwezig waren op het werk, dit niet openlijk met hun managers besproken en hun afwezigheid met een andere reden gerechtvaardigd. 61% van Gen Z en 35% van de millennials vindt wel dat organisaties nu meer praten over geestelijke gezondheid, maar dat het nog geen betekenisvolle impact heeft gehad op de werknemers.

Nathalie Vandaele adviseert organisaties om alle aspecten van welzijn op het werk te integreren en om er in alle openheid over te praten. Al zal de optimale werkomgeving ook werk maken van een cultuur van inclusie en van zinvol werk.