Weer minder schoolverlaters, maar mannen blijven achter

6 april 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock
Weer minder schoolverlaters, maar mannen blijven achter

België telde ook in 2020 weer minder vroegtijdige schoolverlaters. Opvallend méér mannen dan vrouwen tussen 18 en 24 haalden geen diploma hoger secundair of andere vorm van onderwijs.

Eén van de EU2020-doelstellingen bestaat erin het percentage te verminderen van vroegtijdige schoolverlaters tot minder dan 9,5%. Het gaat om het percentage personen met een leeftijd van 18 tot 24 jaar dat geen diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald en geen enkele vorm van onderwijs of vorming meer volgt. Dit percentage vertoont al jaren een dalende tendens en sinds 2016 behaalt België het vooropgestelde doel. In 2020 bedraagt het percentage 18-24-jarigen dat vroegtijdig de schoolbanken verlaat 8,1%, het laagste percentage in de afgelopen 20 jaar. Het percentage blijft echter boven de 9,5% bij mannen en bedraagt in 2020 10,2% tegenover 5,9% bij vrouwen.

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters bedraagt 9,8% bij 18-24-jarigen met woonplaats in Wallonië 9,7% in Brussel en 6,7% in Vlaanderen.