Welzijn op de werkvloer: meer dan een ontspannende yogasessie

4 oktober 2021
Tekst
Partner Content
Welzijn op de werkvloer: meer dan een ontspannende yogasessie

WELZIJN - Hoe werkt u aan het welzijnsbeleid van uw organisatie?

De bouwstenen van elke succesvolle organisatie zijn ongetwijfeld gezonde en gelukkige medewerkers. Toch blijkt dit geen evidentie: het aantal langdurig afwezigen in België neemt steeds toe. Vandaag zitten in ons land bijna 500.000 medewerkers langdurig ziek thuis. Een groot aantal van hen kampt met burn-out, bore-out of depressie. Een structureel welzijnsbeleid waarin stress wordt gereduceerd en het welzijn van de medewerkers wordt verbeterd, dringt zich op.

Zes jaar geleden kampte de Belgische arbeidsmarkt met zo’n 370.000 langdurig zieken. Volgens de laatste cijfers van het Riziv zijn dat er vandaag een half miljoen. Deze cijfers dateren echter van 2020. De impact van de coronapandemie moet straks nog blijken.

Opvallend is dat de stijging in het aantal langdurig zieken vooral toe te schrijven is aan patiënten met mentale problemen. Willen we vermijden dat deze golf van psychosociale problemen op de werkvloer uitmondt in een ware tsunami, dan moeten we dringend actie ondernemen.

Begin met een doordacht plan

Sporadische acties, zoals een ontspannende yogasessie, om het welzijn van uw medewerkers te verbeteren zijn vaak goed bedoeld, maar halen niet altijd het gewenste effect. Stel daarom eerst een goed doordacht welzijnsplan op. Bepaal wat welzijn voor uw organisatie betekent, welke cultuur er in uw bedrijf heerst en waar u naartoe wil. Wat vinden uw medewerkers belangrijk? Dat kan u uitzoeken met bevragingen en metingen. Met de resultaten hiervan kan u aan de slag om een doordacht welzijnsbeleid uit te bouwen. Neem hiervoor een professionele partner onder de arm en zoek uit waar uw medewerkers écht nood aan hebben.

Meer dan mooie woorden

Laat uw medewerkers zien dat u met hun input aan de slag gaat. Probeer niet alles tegelijk aan te pakken, maar focus u op prioritaire aspecten waarmee u het verschil maakt. Wil u echt impact maken? Zorg er dan voor dat uw acties herkenbaar zijn voor uw medewerkers. Verzin een leuke naam voor uw welzijnsplan, of gebruik een herkenbaar logo en communiceer over uw beleid.

Koppel kpi’s aan uw beleid: hebben uw medewerkers minder stress? Minder afwezigheden op de werkvloer? Indien u het welzijn binnen uw organisatie continu blijft meten, kan u makkelijk bijsturen waar nodig.

Trekt iedereen mee aan de kar?

In elk bedrijf hebben leidinggevenden een sleutelrol. Belangrijk is dat zij oprechte bezorgdheid tonen om hun medewerkers. Alleen wanneer ze een veilige omgeving creëren, voelen teamleden zich niet afgeremd om te vertellen wat er speelt. Natuurlijk draagt niet iedere leidinggevende deze vaardigheden van nature in zich. Zorg ervoor dat u hen vanuit de organisatie ondersteunt door opleiding of coaching. Uiteraard is het belangrijk dat medewerkers ook bij zichzelf signalen kunnen herkennen. Reik hen daarom de nodige handvaten aan via coaching, opleidingen, workshops of webinars, zodat ze problemen durven te benoemen en ernaar kunnen handelen. Preventie is de belangrijkste remedie.

Focus op uw volledige team

Schenk ook aandacht aan de teamleden bij wie het wel allemaal goed zit en die elke dag het beste van zichzelf geven. Zij voelen zich goed en dat kan u best zo houden. Vergeet ook terugkerende collega’s niet. Pas hun werkdruk en takenpakket aan, en organiseer een gesprek met de rest van het team. In sommige gevallen staan medewerkers eerder negatief tegenover de collega van wie ze de laatste maanden veel werk moesten opvangen. Vermijd daarom dat de bewuste medewerker zich niet langer welkom voelt.

Probeer elke dag het verschil te maken voor uw teamleden. Wees empathisch en hou de dialoog open, zodat u constructief met medewerkers in gesprek kan gaan. Als de mensen in uw team zich goed voelen, dan zal de hele organisatie daar de vruchten van plukken