Wereldwijd op zoek naar de juiste profielen

1 juni 2020
Tekst
Patrick Verhoest
Wereldwijd op zoek naar de juiste profielen

Honderd dagen geleden wisselde Christel Verhaert de Belgische multinational Agfa HealthCare in voor wereldspeler DRiV. Vandaag is haar verantwoordelijkheid als director talentacquisition al uitgebreid naar de hele Tenneco Group.

Wereldspeler
DRiV is wereldwijd producent en leverancier van auto-onderdelen, zoals remmen en schokdempers. Het is een onderdeel van Tenneco, dat 78.000 medewerkers telt. Christel Verhaert ging zelf op zoek naar een nieuwe uitdaging om haar horizonten te verbreden. Het gesprek met de Amerikaanse global director van DRiV overtuigde haar meteen. “Ik besloot de opdracht aan te nemen en werd director talentacquisition voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Mijn hoofdopdrachten bestaan uit het uitbouwen van mijn team en het tijdig invullen van vacatures. Het merk gekend maken, is ook een van mijn opdrachten. Processen en systemen worden ook gestroomlijnd. Mijn team zoekt en werft de beste profielen aan die in de bedrijfscultuur passen. Vroeger was er geen centraal model en werkten we voor aanwervingen met externe partners..”

Interne communicatie
Tijdens haar eerste maanden werkte Christel Verhaert vooral aan de interne communicatie. Ze reisde daarvoor onder andere naar Polen, Tsjechië, Roemenië en Engeland, waar een deel van de medewerkers van haar team gelokaliseerd zijn. “Mijn medewerkers leerden begrijpen hoe je vanop afstand de juiste werknemers aan boord hijst en welke de noden zijn. Ik wilde ter plaatse de visie van het bedrijf duidelijk maken. Daarnaast wou ik aantonen hoe we onze zichtbaarheid konden verhogen. Daarom heb ik gewerkt aan mijn eigen communicatie en aan die van het merk. We zetten een rapporteringssysteem op om de verschillende stappen in het proces te meten. Op die manier weten we op elk moment hoeveel personen we interviewden en hoeveel we er aanwierven. Zo kunnen we optimaliseren, bijvoorbeeld op het vlak van reactiesnelheid of diversiteit  Het zijn belangrijke basisgegevens om tot KPI’s te komen. Dat was allemaal niet voorhanden op globaal niveau. We moeten leren om gegevens bij te houden en gepast met data om te gaan.”

Atypische hr-professional
Christel Verhaert is een atypische hr-professional. Pas in 2011 startte ze als headhunter bij executivesearchkantoor RB Selection. Daarvoor was ze ondernemer en managing director van een talenschool, waar ze in het begin van haar carrière nog les had gegeven. Na haar overstap naar RB, werkte ze nog als rekruteringsmanager bij C&A en Agfa Healthcare. Vandaag gaan de zaken snel. Ze kreeg recent de vraag om ook voor het andere bedrijfsonderdeel van Tenneco de selectie en aanwerving van talent op zich t e nemen. “De opdracht hier is de interne rekrutering en mobiliteit stimuleren, alsook de gepaste profielen aantrekken. Daarvoor moeten we vertellen wie we zijn en kandidaten overtuigen om voor ons te kiezen.”