Wereldwijde arbeidsmarkt polariseert verder

3 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Wereldwijde arbeidsmarkt polariseert verder

Wereldwijd polariseert de arbeidsmark verder; het middensegment brokkelt af. België scoort wat beter dan gemiddeld.

De Hays Global Skills Index registreerde voor de achtste keer hoe gemakkelijk of moeilijk het is voor bedrijven om getalenteerde werknemers aan te trekken en te behouden in 34 landen. Hays doet dat samen met Oxford Economics.

Middensegment brokkelt af

Het middensegment op de arbeidsmarkt brokkelt meer en meer af. Opnieuw ligt hier de doorgedreven digitalisering en automatisering aan de basis. Denk aan die jobs die makkelijker kunnen vervangen worden door machines en computers.

“Dit brengt een polarisering van de arbeidsmarkt mee. Waar de middengeschoolde arbeiders en bedienden hun jobs zien verdwijnen, stijgt het aantal openstaande vacatures voor het juiste talent in de hogere en lagere segmenten van de arbeidsmarkt”, zegt Robby Vanuxem, managing director van Hays Belgium.

Zeven indicatoren

De gemiddelde index wordt berekend aan de hand van een analyse van zeven indicatoren van de arbeidsmarkt:

  1. de flexibiliteit van het onderwijs,
  2. de participatiegraad,
  3. de flexibiliteit van de arbeidsmarkt,
  4. de beschikbare talenten,
  5. verloning ,
  6. de loondruk van hoger opgeleiden versus lager opgeleiden op vlak van sectoren en
  7. beroepen.

De indexscores gaan daarbij van 0 tot 10. In vergelijking met de buurlanden scoort België op de zeven indicatoren gemiddeld beter dan de buurlanden. Waar België uitkomt op een score van 3,9, doen de buurlanden – met Duitsland op kop met een resultaat van 6,5 – gemiddeld aanzienlijk minder

“Hogere scores betekenen dat een arbeidsmarkt meer druk ondervindt dan in het verleden", legt Philippe Dullaert, cfo bij Hays België en Nederland uit. "Het is geen ranglijst. Elke economie heeft zijn eigen sterke punten en uitdagingen op de markt. Die worden gescoord in verhouding tot de omstandigheden in het verleden.”

Lonen als indicator voor talent mismatch

Uit de cijfers blijkt ook dat algemene loondruk beter kan. In België komt dat neer op een score van 6.2. Net omdat er tekorten zijn aan het juiste talent, groeien de lonen sneller dan de totale kosten van het levensonderhoud.

“De Belgische index voor de algemene loondruk voor hoog opgeleiden lijkt bijzonder gunstig, maar dat is veeleer toe te schrijven aan de loonbevriezing die de overheid een aantal jaar geleden doorvoerde. De lonen in België voor hoog opgeleiden blijven stijgen, terwijl de rest van de wereld een stagnatie optekent. De loonsom voor de werkgevers zal dus onder druk blijven staan. Daarnaast zijn de lonen in bepaalde beroepen al behoorlijk hoog in België omdat de vraag aan bepaalde profielen het aanbod overstijgt. Denk aan ingenieurs, technici in onderzoek en wetenschap, financiële beroepen, IT’ers en meertalig sales support,” verklaart Philippe Dullaert.

De score van België per indicator (bron Hays)

Onderwijs speelt in op behoefte van arbeidsmarkt

De babyboomers verdwijnen meer en meer van de arbeidsmarkt en een hoger opgeleide en meer met technologie vertrouwde generatie komt er voor in de plaats. Dat zorgt voor een gunstig resultaat op vlak van arbeidsmarktparticipatie.

Ook het aantal langdurige werklozen daalt aanzienlijk, wat invloed heeft op de index. Het onderwijs speelt hier vandaag op in. Een score van 5.6 staaft dat, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering.

Rol overheid niet klein

Om de arbeidsmarkt te stimuleren heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen, waaronder belastingverlagingen, die tot een toename van het aantal banen hebben geleid. België scoort hier 3.7. Dat gunstig cijfer heeft vooral te maken met de inhaalbeweging van onze overheden na de crisis en de loonbevriezingen.

Meer over België en andere landen

Deelnemende landen: Oostenrijk, Australië, België, Brazilië, Canada, Colombia, Chile, China, Tsjechische republiek, Indië Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, VAE, VK en de VS.