Privacyverklaring

Werknemers ondervinden nadelen van thuiswerken

16 maart 2023
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
Ivan Samkov

Een op de twee werknemers mist persoonlijk contact met collega’s door het vele thuiswerken. Dat is een van de voornaamste bevindingen van het rapport 'The Workplace of the Future'.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat audio- en videofabrikant EPOS door Foresight Factory heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat werknemers steeds vaker verwachten dat hun werkgevers oog hebben voor hun welzijn, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak.

Minder dan de helft van de werknemers is tevreden met hun huidige balans tussen werk en privé (43 procent), en bijna een derde (30 procent) zegt van plan te zijn van carrière te veranderen om hun algehele geluk te verbeteren. De helft van de werknemers zegt tijd met collega's in persoon te missen nu ze op afstand werken. Deze trend is het grootst onder Gen Z en millennials (80 procent), die graag fysieke kantoorruimtes gebruiken om te leren, te groeien en zich te vestigen in hun werkgemeenschap. Werknemers willen voorkomen dat ze zich geïsoleerd voelen en verwachten dat bedrijven zowel fysieke als virtuele mogelijkheden bieden voor verbinding en samenwerking.

Voorrang aan welzijn

Meer dan de helft van de werknemers van over de hele wereld (53 procent) willen meer prioriteit geven aan hun welzijn, zowel lichamelijk als geestelijk, dan vóór de pandemie. Als gevolg daarvan verwachten ze steeds vaker dat hun werkgevers deel uitmaken van hun gezondheidsecosystemen: 38 procent van de werknemers wil dat hun werkgevers hun personeel ondersteunen door hen vrijaf te geven voor geestelijke gezondheidsbehoeften. Nog eens 30 procent van de werknemers wil dat bedrijven uren uittrekken voor werknemers waarop ze zich bezig kunnen houden met geestelijk en lichamelijk welzijn.

Burn-out

Burn-out bij werknemers is een hardnekkig probleem. 36 procent van de werknemers wereldwijd zegt dat ze de afgelopen twaalf maanden een burn-out hadden door 'te hard werken', een gevoel dat het grootst is onder Gen Z (40 procent) en millennials (42 procent). Naarmate de kloof tussen werkgevers en werknemers over werken op afstand groter wordt, groeit ook de ontevredenheid.

Werknemers vertrekken als ze niet leren

Van werknemers wordt verwacht dat ze bestaande vaardigheden snel verbeteren of nieuwe vaardigheden opdoen. Anderzijds wil 60 procent van de werknemers van alle leeftijden ook blijven leren. 44 procent zegt dat zij binnen hun huidige baan vooruit willen en zich verder willen bekwamen. Als ze niet kunnen leren en groeien binnen een functie, zullen ze vertrekken om hun carrièredoelen te bereiken.

Cognitieve overbelasting

Uit het onderzoek blijkt dat ondermaatse technologische oplossingen leiden tot cognitieve overbelasting. Onderzoek van EPOS heeft aangetoond dat in lawaaierige omgevingen de hersenen harder werken om zich te concentreren op de belangrijkste geluidsbron, waardoor 35 procent meer cognitieve inspanning nodig is om te luisteren. Na verloop van tijd kan dit leiden tot cognitieve overbelasting en hersenvermoeidheid, met gevolgen voor het stressniveau van de werknemer, het onthouden van informatie en de prestaties.

Complexe wereld

Volgens Jeppe Dalberg-Larsen, president bij EPOS, is de wereld van werk nog nooit zo complex geweest als nu. Volgens hem moeten bedrijfsleiders die investeren in de toekomst van hun bedrijf en dat van hun werknemers bewust nadenken over hun hybride strategieën. “Er is geen uniforme aanpak. Hoewel we de afgelopen jaren zagen hoe technologie het moderne werk heeft gerevolutioneerd, is het geen vervanging voor leiderschap en cultuur. Leiders worden tegenwoordig geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en moeten hun medewerkers centraal stellen bij het creëren van een werkgemeenschap die hen langdurig betrokken houdt."