Werknemers Vlaamse overheden tevreden over hun werkgever

10 mei 2021

Meer dan 70 procent van de medewerkers aan één van ruim 40 entiteiten van de Vlaamse overheid is fier om voor die Vlaamse overheid te werken. 84 procent is tevreden en 90 procent vindt dat de organisatie waardevol werk levert voor de samenleving.

Een en ander blijkt uit de tweejaarlijkse peiling naar het algemeen welbevinden van de Vlaamse ambtenaren. Een vragenlijst werd ingevuld door 13.608 personeelsleden die aan de slag zijn bij één van de 40 entiteiten binnen de Vlaamse overheid.

Naast de kleinschalige welzijnsbevragingen tijdens de coronacrisis, peilt de Vlaamse overheid ook elke twee jaar naar het algemeen welbevinden van haar werknemers. De resultaten van begin mei geven die Vlaamse overheid een goed rapport vanwege de werknemers. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelt tevreden vast dat de resultaten er dit jaar zelfs quasi overal op vooruitgaan ten opzichte van 2016 en 2018. “Ondanks de coronacrisis neemt het welbevinden van onze ambtenaren toe. Meer dan acht op de tien is tevreden met de balans tussen het werk- en privéleven. We hebben enorm ingezet op digitalisering en we hebben onze personeelsleden daarbij intensief begeleid. Dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen”, aldus Bart Somers.

Om een vinger aan de pols te houden en haar beleid waar nodig bij te sturen, organiseert de Vlaamse overheid ook regelmatig welzijnsbevragingen. Tijdens deze coronacrisis werd er om de drie maand gepeild naar het welbevinden van de Vlaamse ambtenaren.

Meer doorgroeimogelijkheden

Bart Somers stelt ondertussen ook vast dat slechts 1 op de 5 positief antwoordt op de vraag of er binnen de Vlaamse overheid voldoende kansen zijn op promotie. Slechts 34 procent vindt dat er voldoende kansen zijn om van functie te veranderen. “Daarom werken we met de Vlaamse regering aan de modernisering van het ambtenarenstatuut. We zijn daarover ook in overleg met de vakorganisaties,” aldus Bart Somers.

De visie van Peter Rabaey van AgO

Lees meer over de visie van Peter Rabaey, hoofd van AgO. Als centrale hr-partner zet AgO het hr-beleid uit en biedt het dienstverlening aan 29.000 Vlaamse ambtenaren rond personeelsthema’s. - Flexibeler werken wint alleen maar aan kracht door corona