Winstpremie steeds vaker uitgekeerd

4 december 2019
Tekst
Partner Content
Winstpremie steeds vaker uitgekeerd

Dubbel zoveel bedrijven keren in 2019 een winstpremie uit

8 op 1.000 bedrijven in ons land keert dit jaar een winstpremie uit. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Vooral kleine ondernemingen kiezen ervoor om hun medewerkers met deze bonus te belonen. De winstpremie is een premie die je je medewerkers toekent op basis van je gemaakte winst. Zeker in tijden van loonkostmatiging is een winstpremie interessant voor werkgevers.

Gemiddeld 1.585 euro winstpremie per medewerker

Acerta analyseerde de loongegevens van meer dan 30.000 werkgevers. Daaruit blijkt dat in de eerste negen maanden van 2019 een winstpremie dubbel zo veel keer is toegekend dan een jaar eerder. De winstpremie wordt steeds na de jaarafsluiting toegekend, waardoor dit meestal in de maanden maart tot juli gebeurt.

Het gemiddelde bedrag dat er dit jaar werd uitgekeerd in winstpremies bedraagt 1.585 euro per medewerker. Opmerkelijk is dat voornamelijk kleine ondernemingen kiezen voor de winstpremie. Maar liefst 77 % van de uitgekeerde winstpremies kwam van bedrijven met minder dan 20 medewerkers. Dit is te verklaren doordat ongeveer 90 % van de Belgische bedrijven kmo’s zijn.

Gunstige bruto-netto verhouding

De winstpremie biedt heel wat voordelen voor zowel werkgever als medewerker. De winstpremie kan toegekend worden bovenop de 1,1 % loonkostenmarge, vastgelegd door de regering. Bovendien heeft deze premie een mooie bruto-netto verhouding. Dit komt omdat je als werkgever geen RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing betaalt op winstpremies. Wel betaal je een bijzondere heffing van 7 % op het moment van de toekenning en is je medewerker een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd.

Beperkte toekenningsmogelijkheden

Hoewel er een verdubbeling is in het aantal bedrijven dat kiest voor een winstpremie, blijft het succes bescheiden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat je als werkgever verplicht bent bij het uitkeren van een winstpremie iedere medewerker gelijk te behandelen. Je kiest ervoor om een vast bedrag of een bepaald percentage van het loon uit te keren, maar het is niet mogelijk om te differentiëren of te individualiseren.

Een andere beperking van de winstpremie is dat deze enkel gekoppeld is aan het financieel resultaat van het bedrijf. Terwijl het financieel resultaat slechts een van de indicatoren is om het succes van een onderneming te meten. Je zou bijvoorbeeld ook samen met je medewerkers doelstellingen kunnen opstellen die gaan over de optimalisering van processen.

Aantrekkelijk verlonen en belonen?

We helpen je een interessant bonusbeleid op te stellen, zodat jij financiële ademruimte krijgt, je medewerkers kan belonen en nieuw talent vindt. Volg de opleiding ‘Loonoptimalisatie van A tot Z’.