Zeer volledig opleidingstraject voor ‘Graaf Werk’

13 oktober 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Denys
Zeer volledig opleidingstraject voor ‘Graaf Werk’

In een partnerschap Jobs in De Grote Verbinding brengen stad Antwerpen, VDAB, Lantis Constructiv en Talentenwerf werkgevers en werkzoekenden samen in een project Graaf Werk. Samen met de verschillende aannemers analyseerden ze beroepsprofielen en ontwerpen ze opleidingstrajecten.

Het project Graaf Werk leidt werkzoekende nieuwkomers op tot grondwerker. Jobs in De Grote Verbinding geeft financiële steun aan Rising You om samen met Denys deze werkzoekenden op te leiden. Claude Marinower, schepen voor economie, werk en industrie, berekent dat voor alle werken minimaal 2150 arbeidskrachten op dagbasis nodig zijn. “Een voorlopige inschatting is dat we hiervoor 60 % buitenlandse werkkrachten nodig hebben.”

Intensief opleidingstraject

Na twee infosessies, een persoonlijk intakegesprek en een selectiedag, is een groep van 11 gemotiveerde kandidaten gestart aan het opleidingstraject tot grondwerker. Een groot deel van de kandidaten heeft al zicht op een vaste tewerkstelling bij Denys . Dit aantal kan doorheen de opleiding nog verder aangroeien. Rising You gaat met de andere kandidaten actief op zoek naar een andere werkgever binnen de bouwsector.

De mens achter het cv

Manuela van Gent, HR Officer Denys: “Omdat we bij Denys sterk geloven in de mens achter het cv zijn we samen met Rising You het opleidingstraject voor grondwerker voor nieuwkomers gestart. Een goede werkattitude en uitgesproken motivatie om een beroep aan te leren zijn kwaliteiten die we bij Denys hoog in het vaandel dragen en die we vaak bij deze doelgroep terugzien. We zijn daarom verheugd om onze schouders mee te kunnen zetten onder dit bijzondere traject.”

Om van deze 11 een hechte groep te maken, trokken ze eerst op een intensieve startweek naar de Ardennen waar er vooral gewerkt werd rond attitudes en groepsdynamiek. Sinds deze week zetten ze hun traject verder bij Rising You in Park Spoor Noord. Daar zullen ze een aantal noodzakelijke vaardigheden, zoals veilig werken met gereedschap als slijpmolens of breekhamers, of het leren monteren van buizen, en hun werkattitudes verder op punt stellen. Om dan in januari het traject verder te zetten op de werf via een individuele beroepsopleiding (IBO).

Werkplekleren

Met deze praktijkgerichte aanpak worden ze voorbereid op het behalen van het VCA-attest, een bewijs dat ze volgens de juiste veiligheidsvoorschriften kunnen werken. Daarnaast kunnen de kandidaten hun theoretisch rijbewijs B behalen bij partnerorganisatie Ligo Antwerpen. Een rijbewijs komt niet alleen van pas bij de verplaatsing van en naar het werk, maar verhoogt ook hun doorgroeimogelijkheden. Ten slotte leren ze de belangrijkste technische vaardigheden voor een grondwerker: zo kennen ze de eerste knepen van het vak alvorens de praktijk in te duiken.

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: "Opleiden is het nieuwe rekruteren, ook voor werkgevers in de bouwsector die hun knelpuntvacatures graag kwalitatief invullen. Daarom blijft VDAB investeren in opleidingen en stages. Werkplekleren is hierbij zowat de sterkste matchingstool. Het gaat om taak- en probleemgericht leren in de dagelijkse context van de arbeid en het bedrijf, op maat van de werkzoekende en het bedrijf."

Nederlands en fysieke fitheid als rode draad

Tijdens de opleiding is er doorlopend aandacht voor Nederlandse taal via onder meer aangepaste cursussen en verplicht Nederlands spreken onder de deelnemers. Dat is zowel belangrijk voor een vlotte communicatie als voor attesten zoals VCA en het rijbewijs B.

Ook staan er iedere week fitness- en sportsessies op het programma. Een professionele instructeur werkt aan de conditie van de kandidaten en leert hen op een ergonomische manier te werken. Zo worden de kandidaten voorbereid op fysiek werk, wat de kans op blessures of fysieke ongemakken als gevolg van de nieuwe job verkleint.

Benjamin Gérard, Rising You: “Bedrijven zijn gewoon om te selecteren met het oog op aanwerving morgen. Wij selecteren met het oog op opleiden morgen en aanwerving binnen zes maanden.”

Jobs in De Grote Verbinding

De Grote Verbinding is de overkoepelende naam voor de gigantische werken van de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug. Het project is uniek in zijn soort, zowel door de grootte als door de duurtijd - al zeker tot in 2030. Om deze ongeziene stadsvernieuwing in de komende jaren waar te maken zijn talenten, handen, experten en veel enthousiasme nodig.