Zeker de wat oudere werknemer werkt liever in de publieke sector

29 april 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Zeker de wat oudere werknemer werkt liever in de publieke sector

De publieke sector is globaal genomen veel aantrekkelijker om voor te werken dan de privésector, zo blijkt uit de 19de editie van het onderzoek van Randstad Research naar employer brands. Voor het eerst werden de 14.000 respondenten niet enkel bevraagd naar de imago's van privéwerkgevers, maar ook naar die van de publieke sector. Zo’n 42% vindt werken voor een specifieke publieke werkgever aantrekkelijk. Het gemiddelde in de privésector bedraagt 34%.

Niet voor jongeren

Alleen de farmasector (45%) is als aparte sector nog iets aantrekkelijker dan de publieke sector. Dit gaat evenwel niet op voor jongeren (-25 jaar). Voor hun blijkt de publieke sector zelfs iets minder aantrekkelijk dan de privésector (resp. 33,3% en 34,9%).

Het verschil tussen de publieke en de privésector is wel een stuk kleiner geworden, nu we niet meer in economische recessie zitten. In 2012 (recessie) bedroeg het verschil in aantrekkelijkheid liefst 16% punten (resp. 43 en 27%). Nu is dat nog de helft (42% en 34%). Ook in tijden van economische hoogconjunctuur blijft de publieke sector dus een stuk aanlokkelijker dan de privésector.

Werkzekerheid verklaart veel

Heel verrassend is dat niet. Werkzekerheid blijft een heel belangrijk criterium om voor een werkgever te kiezen. Op dat punt scoort de publieke sector per definitie beter. Maar ook wat het salaris betreft kan de publieke sector gemakkelijk wedijveren met de privé. Wat de balans werk-privé, jobinhoud, toekomstmogelijkheden en de zorg voor milieu en maatschappij betreft scoort de publieke sector ook een stuk beter dan de privésector. In tijden van toenemende krapte is dit een belangrijke vaststelling.

Aandacht milieu en maatschappij in de top-5

Het salaris blijft veruit het doorslaggevend criterium om voor een werkgever te kiezen. Op ruime afstand volgen werkzekerheid, werksfeer en de balans werk-privé. Verderop in de rangschikking valt de plotse vooruitgang van aandacht voor milieu en maatschappij op. Bijna één op de vijf respondenten plaatst dit in de top vijf om voor een specifieke werkgever te kiezen. Doorgaans komt dit aandeel nooit boven de 15% uit maar bij jongeren loopt dit aandeel zelfs op tot 25%. Is hier sprake van een nieuwe trend?

Loon inleveren voor werkzekerheid

Dat werkzekerheid in tijden van economische hoogconjunctuur heel belangrijk blijft om voor een werkgever te kiezen, blijkt ook uit de vraag of werknemers bereid zijn om loon in te leveren in ruil voor werkzekerheid. Twee op de drie zijn inderdaad bereid om dit te doen. Gemiddeld wil men 6% van het loon afstaan. Het zijn de jongeren en laaggeschoolden die het meest willen inleveren (respectievelijk 9% en 8%).