Zelfstandige kent weinig vakantiegevoel

18 juni 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Zelfstandige kent weinig vakantiegevoel

Ruim een zelfstandige op de drie (36%) neemt niet langer dan een week vakantie. Zij kunnen niet lang zonder inkomen en de reis kost te veel. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstenbedrijf Acerta. En van zij die toch op reis gaan, blijven meer dan zes op de tien bereikbaar.

Op de vraag wat voor hen echt vakantie is, antwoordt 72% van de zelfstandigen: een verblijf in het buitenland. Even echt weg zijn, letterlijk en figuurlijk. Bereikbaar blijven of thuis vakantie nemen, doet af aan een echt vakantiegevoel.

Dikwijls toch bereikbaar

Maakte de zelfstandige in 2018 die gewenste reis naar het buitenland? 71% trok er inderdaad op uit. Anderzijds zegt 67% tijdens de vakantie bereikbaar te zijn gebleven, waardoor de vakantie toch weer niet echt vakantie was.

Tabel : (Hoe) nam de zelfstandige in 2018 vakantie?

Vakanties eerder kort en zeldzaam

Elk jaar twee weken relaxen, doen de meeste zelfstandigen niet. 36% van hen geraakt niet elk jaar aan een vakantie van meer dan een week.

Eén op de drie neemt niet jaarlijks een volle week na elkaar. Enkele keren per jaar een dag of twee, drie, dat lukt nog voor drie op de vier. Ongeveer de helft van de zelfstandigen neemt daar genoegen mee. De andere helft zou liever wat meer vakantie nemen.

Els Schellens, director Operations Starters en Zelfstandigen, ziet verschillen per sector, maar in de land- en tuinbouw komt men het minst aan vakantie toe. "Elke vakantie van meer dan een dag, ligt moeilijk. 45% van de land- en tuinbouwers komt nooit aan een week, 72,5% neemt nooit langer dan 7 dagen.”

Duur: geen inkomen én reiskosten

Vakantie heeft niet alleen impact op de klanten, het heeft ook impact op het inkomen. Vakantie betekent voor veel zelfstandigen: geen inkomen, al helemaal geen vakantiegeld zoals werknemers dat kennen en de kost van de eventuele reis komt daar nog bovenop. Zelfstandigen die geen vakantie nemen, noemen budget dan ook als belangrijkste reden.

Tabel 2: Waarom zelfstandigen geen vakantie nemen

De anciens – wie in 2018 al meer dan tien jaar actief was – zijn blijkbaar minder goed in prioriteit geven aan vakantie.

Communiceren als het moet ...

Zelfstandigen houden voor hun vakantieplannen ook nog eens rekening met anderen: met piekperiodes, schoolvakanties ... Ze mikken ook op de minste impact op hun klanten.

Dat zelfstandigen hun vakantie zo ongemerkt mogelijk proberen te laten passeren, blijkt ook uit hun communicatie. 16% communiceert niet over hun vakantie, 48% doet dat mondeling, zij communiceren pas over hun vakantie als het nodig is.

Els Schellens: “Vrije beroepen kunnen hun vakantieperiode als het ware verdoezelen: artsen nemen voor die periode geen afspraken aan, architecten beantwoorden in die periode toch e-mails, enz.”

Voor winkels is de situatie anders. Als zij sluiten, moeten ze dat wel communiceren. Blijkbaar gebruiken ze daarvoor ook de nieuwere kanalen: e-mail, sociale media en de website.

Continuïteit

Om geen klanten te verliezen, proberen zelfstandigen de activiteit te laten doorgaan, bv. via medewerkers, door zelf collega’s in te schakelen, of door dan toch maar zelf de zaken op te volgen.