Privacyverklaring

Zes op tien betrokken werkgevers tegen afschaffing ziektebriefje

19 juli 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Pixabay: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/zilveren-apple-macbook-op-bruin-houten-tafel-265072/

De federale ministers Vandenbroucke en Dermagne kondigden een maatregel aan die werknemers van ondernemingen van meer dan 50 werknemers toelaat om tot drie keer per jaar één dag afwezig te zijn wegens ziekte zonder ziektebriefje. 56% van de betrokken bedrijven is resoluut tegen de maatregel.

Dat blijkt uit een brede werkgeversbevraging van partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex. Begin juni kondigden de bevoegde federale ministers Vandenbroucke en Dermagne een maatregel aan waarbij werknemers van ondernemingen van meer dan 50 werknemers maximum drie keer per jaar één dag wegens ziekte afwezig kunnen zijn zonder daarvoor een ziektebriefje te moeten indienen.

  • 55,8% van deze grotere bedrijven is resoluut tégen
  • 19,7% is bereid om deze maatregel te accepteren en
  • 24,5% zegt de maatregel misschien te willen toestaan. 
  • Bij de grotere bedrijven die minstens 25% arbeiders tellen, blijft de bereidheid zelfs steken op 8,8%.

Grote vrees voor misbruik

De overgrote meerderheid van werkgevers verwacht zich aan misbruik van de maatregel. Zo geloven 3 op 4 (76%) werkgevers, ongeacht hun aantal werknemers, dat de afschaffing van een ziektebriefje voor ziekteafwezigheid van één dag zal leiden tot meer afwezigheden van één dag. Slechts 1 op de 10 (11,6%) werkgevers meent dat de maatregel niet zal leiden tot meer afwezigheden van één dag.

Elisabeth Van Steendam, manager welzijn bij Securex, herinnert eraan dat Securex eerder aantoonde dat er doorgaans weinig misbruik is bij ziekteafwezigheid. “Het risico op misbruik is wel lager in omgevingen waar de nadruk ligt op vertrouwen en niet op controle. Een belangrijk verschil ligt in de verbondenheid en het engagement die de werknemer voelt met zijn werkgever en zijn job. Het is mogelijk dat er wel meer afwezigheden van één dag zullen zijn, maar ook minder afwezigheden van meerdere dagen, want zonder ziektebriefje zullen meer mensen al na één dag terug aan de slag gaan.”

Maandagen en brugdagen

Uit de reacties van ondervraagde ondernemingen blijkt dat velen van hen verwachten dat werknemers vooral op maandagen en brugdagen beroep zullen doen op een ‘attestvrije ziektedag’.

Elisabeth Van Steendam weerlegt dit: “Uit onderzoek blijkt dat er niet meer misbruik is op maandag of vrijdag. Werkgevers gaan best consequent en constructief om met ziekteafwezigheden, op basis van duidelijke afspraken waarbij dialoog belangrijk is. Laat ziekte bijvoorbeeld melden via een telefoontje met de leidinggevende en niet via een sms of email. Het is goed om van bij het begin van de afwezigheid persoonlijk contact te hebben.”

Radicale omschakeling nodig

Vandaag verplichten meer dan 8 op 10 (83,5%) van de bedrijven met minstens 50 werknemers hun personeelsleden om altijd een ziektebriefje in te dienen wanneer zij één dag uit zijn door ziekte. Bij minder dan 1 op 10 (8,7%) wordt dit nooit gevraagd. Een verplichting is minder vaak (69,2%) aan de orde in de regio Brussel, waar grotere bedrijven doorgaans meer bedienden tewerkstellen. Vooral grotere bedrijven met meer dan een kwart arbeiders in dienst, verplichten systematisch het ziektebriefje voor één dag ziekteafwezigheid (9 op de 10 – 90,7%).

De nieuwe maatregel zal dus een fikse omschakeling vereisen bij de grotere bedrijven in België. Volgens Elisabeth Van Steendam kan dit een impuls geven om nog meer in te zetten op de motivatie van werknemers: “De maatregel staat haaks op een controlerend hr-beleid, dat net de kans op misbruik verhoogt. De afschaffing van een ziektebriefje voor één dag is een kans om medewerkers een constructief signaal te geven van vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid dat tot een win-winsituatie leidt.”

Evenmin draagvlak bij kleinere bedrijven

De federale regering kondigde ook al aan dat de maatregel één jaar na invoering zal worden geëvalueerd en mogelijks worden uitgebreid naar minder grote ondernemingen vanaf 20 werknemers. In de werknemersbevraging van Securex geven 8 op 10 (79,6%) bedrijven van 20 tot 50 werknemers alvast aan dat ze niet bereid zijn om de bewuste maatregel in te voeren. Slechts 9,5% toont wel bereidheid. Net zoals bedrijven met meer dan vijftig werknemers, vragen ook 8 op 10 (82,8%) bedrijven met 20 tot 50 werknemers momenteel altijd om een ziekteattest in te dienen in het geval van één dag ziekteafwezigheid.