Zo houd je je medewerkers en teams op korte én lange termijn gemotiveerd

1 december 2020
Tekst
Partner Content
Zo houd je je medewerkers en teams op korte én lange termijn gemotiveerd

Bij sommige medewerkers begint de moed wat te zakken. De combinatie van vervagende werk-privé grenzen en een situatie die door corona soms uitzichtloos lijkt, maakt dat ze zich misschien minder betrokken voelen tot je organisatie. Hoe kan je het engagement van je medewerkers en teams opkrikken, zodat ze tijdens en na corona gemotiveerd blijven én weer meer plezier in hun werk krijgen?

Duurzame teamontwikkeling met de piramide van Lencioni

Al gehoord van de piramide van Lencioni? Patrick Lencioni is de auteur van het boek ‘De vijf frustraties van teamwork’. Zoals de titel van zijn werk doet vermoeden, formuleerde hij de vijf meest voorkomende frustraties binnen een teamwerking, en goot hij deze in een piramidemodel. Daarnaast formuleerde hij ook enkele adviezen om deze frustraties op te lossen:

1) Spreek vertrouwen uit

Vertrouwen is de basis van de piramide. Zonder vertrouwen, kom je nergens. Ook niet als team. Goed functionerende teams met een hoge mate van wederzijds vertrouwen, durven zich makkelijk kwetsbaar op te stellen. De leden weten wat er leeft bij elkaar, vragen elkaar om hulp, geven feedback en leren van elkaar.

2) Productieve en constructieve conflicten

Is er geen vertrouwen, dan kunnen medewerkers zich niet uitspreken over wat er niet goed loopt binnen het team. Ze vermijden conflicten en kroppen dingen op. Nochtans kunnen conflicten zinvol zijn, zolang ze maar constructief zijn. Een sterk team waardeert die verschillen en moedigt mensen aan hun mening te geven en ideeën te delen.

3) Zorg voor betrokkenheid

Een gebrek aan betrokkenheid en engagement is het een gevolg van weinig vertrouwen en de vrees voor conflicten. Hoe betrokken zou jij je nog voelen, wanneer je ergens aan deelneemt waarin je je niet vrij voelt je mening te delen? Creëer engagement door teamleden te betrekken bij besluitvorming over de manier van werken, het gemeenschappelijke resultaat en de visie van het team. Besteed ook aandacht voor ieders talenten. Kortom, zorg dat iedereen op de juiste plaats komt te zitten en zich goed in zijn of haar vel voelt.

Het welzijn van je mensen vergroten doe je samen met de experten van Acerta

4) Neem verantwoordelijkheid

Voor iedereen moet glashelder zijn wat van elkaar verwacht wordt. En durf medewerkers er gerust op aanspreken wanneer ze hun verantwoordelijkheden niet opnemen en/of ze gedrag vertonen dat niet strookt met het teambelang en de gekozen doelstellingen.

5) Aandacht voor teamresultaten

De voorgaande vier niveaus zijn randvoorwaarden om het gewenste resultaat als team te boeken. Een goede tip voor een betere focus op resultaat: maak teamresultaten inzichtelijk. Een sterk functionerend team laat zich niet zomaar afleiden en viert successen samen. Bovendien vergt efficiënt teamwork een goed evenwicht tussen individuele belangen en die van het team.

Herbekijk het volledige webinar