Privacyverklaring

Zorgtechnologie voor meer menselijk contact

17 mei 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Gertjan van Wijngaarden

Een Nederlands verzorgingstehuis werkt sedert een paar maanden met twee smart glasses. Zo houden verzorgers meer tijd over voor menselijk contact.

Na een paar maanden werken met twee smart glasses (van producent vuzix) klinkt regieverpleegkundige Gertjan van Wijngaarden uitgesproken positief. Verzorgers van een verzorgingstehuis van het concern IJsselheem in Kampen (Nederland) dragen die niet de hele tijd, maar hebben er permanent toegang toe en oordelen zelf die willen gebruiken tijdens hun zorgtaak bij bewoners. Die bril is verbonden via wifi met een een smartphone, tablet of computer.

Gertjan van Wijngaarden is als regieverpleegkundigeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg, het gebruik van technologie en protocollen. Hij zag veel potentieel voor zorgtechnologie. Ook in Nederland is talent in de zorg steeds schaarser. “Technologie kan de zorg efficiënter maken en op die manier tijd vrij maken om door te brengen met onze bewoners. Het is dus niet de bedoeling om mensen te vervangen.”

Minder lopen

Het eerste voordeel is alvast dat verpleegkundigen minder hoeven te lopen. “Onze locatie is schitterend, maar de loopafstanden zijn wel groot. Dat kan lastig zijn voor wie een medicijn wil toedienen waarvoor een zogenaamde dubbelcheck nodig is. Voor die zorgtechnologie beschikbaar was, biepte je een collega op, die zijn eigen bewoner even moest verlaten en zich naar je toe haasten. Nu bel je een collega via de bril en die ziet meteen wat jij ziet. De drager van de bril kijkt altijd naar en langs een schermpje heen. In dat schermpje verschijnt een adresboekje; zodra je een contact geselecteerd heb, bel je via één van drie knoppen. Zodra er contact gelegd is met de collega, ziet de brildrager wat hij/zij filmt, zodat je er zeker van bent dat de ontvangende collega het juiste beeld ziet.. Zo kan die collega controleren of je het correcte medicijn gebruikt, op de juiste manier, bij de juiste patiënt etc.”

Op een vergelijkbare manier zag Gertjan ook toepassingen voor wondzorg in de thuisverpleegkunde. “De ontvangende kant kan een beeld stil zetten en er markeringen op aanbrengen met een digitaal potloodje, zodat de andere kant ook ziet wat zijn collega precies aanduidt. Zo kan je heel precies de plek aanduiden waar wat zilvernitraat moet worden aangebracht.”

Extern advies

Maar er is ook een belangrijke toepassing met mensen buiten de wooneenheden, bijvoorbeeld met een dokter specialist ouderenzorg. “Die is er niet alle dagen op elk moment. Maar tijdens de voorbije coronaperiode hadden we regelmatig bewoners die zich benauwd voelden. Dan was de dokter in staat om efficiënter te triëren doordat hij zag wat de zorgverleners zagen.”

Dat extra kopje koffie

De uiteindelijk winnaar is de bewoner, want door de gestegen efficiëntie zal er meer aandacht zijn voor de bewoners. Gertjan van Wijngaarden: “Dat extra kopje koffie met de bewoner is het primaire criterium. Zorgtechnologie mag nooit een doel op zich zijn.”

Tips

  • Voorzie een rustige implementatie, want het is wel wennen. “Laat gebruikers er eerst mee spelen en zonder concrete verwachtingen. Ga uit van een periode van twee jaar voor de technologie echt ingebed zit.”
  • Zorg voor technologie die meteen werkt. “We optimaliseerden bijvoorbeeld het wifisysteem. Met een gespecialiseerde consultant en onze ict-mensen zorgden we voor compatibiliteit met alle toestellen.”
  • “Laat ruimte voor suggesties van gebruikers die extra mogelijkheden zien met de vr-brillen. Dat geeft intrinsieke motivatie.”