Jo Cobbaut Jo Cobbaut
Tekst
Jo Cobbaut

Aanknopen bij de ‘nv mezelf’

1 januari 2020
Een goeroe belooft de hemel en zoekt volgers. U daarentegen kunt niet voor medewerkers invullen wat hen drijft.
In dit magazine leest u niets over employee experience of andere hypes. Verhalen over werken aan tevredenheid en een aangename werksfeer vindt u des te meer. Maar die gaan voorbij aan gehypte formules, gimmicks en tools. Ze focussen op de kern van de zaak: respect voor elementaire menselijke aspiraties.

U weet wel: ons aller verlangen om mee het verschil te maken in een groter en zinvol geheel. En o ja, met een perspectief op groei als mens en als teamgenoot. Vrees niet dat we daarvoor goeroes aan het woord laten.

Een goeroe belooft immers de hemel en zoekt volgers. U daarentegen kunt niet voor medewerkers invullen wat hen drijft. U faciliteert enkel. En u hoopt dat medewerkers het roer in handen nemen van ‘de nv mezelf’, om de woorden van Ralf Caers te gebruiken. Ralf en zijn gesprekspartners beseffen uiteraard dat ook veel afhangt van de organisatie van het werk, werktempo, inspraak, enzovoort. Hr adviseert de organisatie om een cultuur te verkrijgen van dialoog tussen de leidinggevende, de werknemer en het team. Maar nogmaals, zodra dat draagvlak er is, moet de verandering van de werknemer zelf komen.

Bij Wilms zoeken ze naar het snijpunt tussen tevredenheid, geluk en betekenis in het leven, maar ik wijs hier minstens even graag naar het dienstenchequebedrijf Sthep, actief in een sector geplaagd door een hoge afwezigheidsgraad. Toen Wendy Janssen directeur werd bij Sthep, trof ze er nog een ‘vrijheid-blijheidmentaliteit’. Haar eerste taak was een strak kader creëren waar “collega’s heel goed weten welke hun rechten en plichten zijn en in welk spel ze meespelen.” Dat klinkt behoorlijk autoritair en directief. Waar zit hier onze verzuchting om rekening te houden met diepmenselijke aspiraties?

Het kader mag strak zijn, het geeft duidelijkheid en ook rust. En de aanpak is gericht op geborgenheid. Met jobcoaches als spilfiguur tussen huishoudhulpen en hun klanten. Cruciaal in de sector is klantentevredenheid. Maar die hou je niet op peil zonder tevreden schoonmaaksters. Dus staan die jobcoaches niet alleen in voor aanwerving, opleiding en begeleiding, maar luisteren ze ook waar het wat moeilijk gaat. Op het werk of privé. “Geborgenheid is het gevoel dat ik bij hen wil nastreven.” Dat is arbeidsintensief, maar de medewerkers blijven lang en de winst blijft op peil. “Mensen in de streek beginnen bewust voor Sthep te kiezen.”

Uiteraard is dit een aanpak op maat, dus hij zal lang niet overal werken. Ik kan me voorstellen dat de insteek bij Telenet of bij Microsoft veel meer gericht is op experimenteren en durven mislukken vanuit hun keuzes, met meer nadruk op groei dan op pakweg geborgenheid.

Maar allemaal beseffen ze dat ze die cultuur alleen realiseren dankzij veel aandacht voor de medewerker en wat hem drijft om hem mee te krijgen vanuit zijn ‘nv mezelf’.