Privacyverklaring
Bart Tuyls Bart Tuyls, Hr-director VCST Industrial Products
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Wouter Van Vaerenberg

Gemeenschappelijke grond zoeken

3 januari 2022
Zowel in de jacht als in mijn hr-rol treed ik verbindend op
Jagen behelst meer dan de zondagse trektocht door velden en bossen. Tijdens de barre wintermaanden zorgen we voor extra voedselplekken. We leggen wildakkers en hagen aan voor beschutting. In een hete zomer voorzien we water. Gedurende het hele jaar werk ik aan een zo gunstig mogelijke biotoop. We schieten nooit meer dan de draagkracht van een natuurgebied aankan.

Jagen behelst meer dan de zondagse trektocht door velden en bossen. Tijdens de barre wintermaanden zorgen we voor extra voedselplekken. We leggen wildakkers en hagen aan voor beschutting. In een hete zomer voorzien we water. Gedurende het hele jaar werk ik aan een zo gunstig mogelijke biotoop. We schieten nooit meer dan de draagkracht van een natuurgebied aankan.

Jagen betekent voor mij de combinatie van bewegen en actief aan natuurbeheer doen. Tijdens de jacht ben ik één met de natuur. Die toestand contrasteert met de dagelijkse uitdagende werkomgeving. De compleet andere leefwereld in mijn vrije tijd brengt me opnieuw in balans. Jagen is ook vriendschapsbanden aanhalen. Ik trek stappend door de Limburgse velden met kameraden voor de jacht op klein wild zoals fazanten, hazen en duiven. Groot wild zoals reeën en everzwijnen schieten we met veel zin voor geduld in Duitsland.

Ik ben een culinaire liefhebber. Alle dieren die ik schiet, belanden na een proces van ontwijden, koelen en uitbenen op de keukentafel en het bord. Hoe ik dat leerde? Op YouTube vind je fantastische instructievideo’s. Om daarentegen de jacht onder de knie te krijgen, volgde ik een theoretische en praktische opleiding van een jaar, getoetst door een zwaar examen van de Vlaamse overheid. De prioriteit is uiteraard veiligheid.

Jagen behelst meer dan de zondagse trektocht door velden en bossen. Tijdens de barre wintermaanden zorgen we voor extra voedselplekken. We leggen wildakkers en hagen aan voor beschutting. In een hete zomer voorzien we water. Gedurende het hele jaar werk ik aan een zo gunstig mogelijke biotoop. We schieten nooit meer dan de draagkracht van een natuurgebied aankan.

De aandacht voor duurzaamheid neem ik mee in mijn professionele rol. Het is belangrijk dat we duurzaam omgaan met onze werknemers. Er is niet alleen vandaag, we kijken ook naar morgen en overmorgen. Na een reorganisatie afgelopen jaar werken we nu aan positieve energie om mensen na de pandemie letterlijk in beweging te brengen, te verbinden en hun digitale vaardigheden te versterken.

Net zoals op het werk, heb ik bij het jagen oog voor de standpunten van de verschillende belanghebbenden. Ik besef dat de jacht tegenstrijdige gevoelens opwekt en zelfs polariserend kan werken. Toch hebben jagers, natuurverenigingen, landbouwers, buren en wandelaars dezelfde belangen. We kiezen voor duurzaam natuurbeheer en stimuleren de biodiversiteit. We houden dominante diersoorten binnen de perken. Jagen is diervriendelijk, zeker in vergelijking met de vleesindustrie. De dieren lijden geen seconde.

In mijn hr-rol probeer ik ook steevast verbindend op te treden, ongeacht of ik in gesprek ben met de sociale partners, directie, mijn team of andere leidinggevenden. Het komt erop aan om gemeenschappelijke grond te zoeken. Ik kies voor overleg en participatief leiderschap. Leer elkaars leefwereld te begrijpen en ieders verwachtingen helder in kaart te brengen. Op een respectvolle manier overstijg je schijnbare tegenstellingen. Finaal delen we hetzelfde doel.