Sociaal experiment
Tekst
Jo Cobbaut

Sociaal experiment

1 november 2020
We moeten weg van ‘command & control’. Aangezien je iemands leven binnenkomt, kun je dat niet al commanderend doen
“We zitten in een sociaal experiment”, zo stelt een topdame bij Telenet. En voor haar organisatie is één uitkomst al helder: thuiswerken wordt de norm. De hr-top van Solvay ziet nog een andere verandering: de scheiding tussen leven en werk is nu wel een onhoudbare fictie.

“We zitten in een sociaal experiment”, zo stelt een topdame bij Telenet. En voor haar organisatie is één uitkomst al helder: thuiswerken wordt de norm. De hr-top van Solvay ziet nog een andere verandering: de scheiding tussen leven en werk is nu wel een onhoudbare fictie.

Voorlopig is de tendens inderdaad dat er ook na de gezondheidscrisis meer op afstand zal worden gewerkt. Maar hoeveel? Wij hoorden ook hr-verantwoordelijken vertellen hoezeer hun medewerkers zitten te popelen om terug te keren. Wellicht mede geïnspireerd door een immense vermoeidheid met al dat videovergaderen (een fenomeen dat steeds beter begrepen wordt door wetenschappers, pagina 26 ). Toch ziet ook iemand als Hervé Tiberghien dat 78% van de ruim 8.000 thuiswerkers bij Solvay verder van thuis uit wil werken (vanaf pagina 8)!

In datzelfde sociaal experiment zagen we de voorbije maanden hoe leven en werken door elkaar liepen. “Deze crisis dwingt ons om versneld na te denken over de plaats van werk in iemands leven”, zo zegt Hervé Tiberghien. Voor de hr-topman van Solvay geldt het concept van de balans tussen leven en werk niet meer. In dat concept hou je de twee gescheiden, terwijl de realiteit nu duwt richting integratie van leven en werk. “Als een teamlid me vertelt dat hij het niet meer trekt met twee kinderen thuis, dan wordt het belangrijk om zorg te tonen.” Zorg wordt een fundamenteel aandachtspunt van elke leidinggevende.

Dat was ook bij Telenet al de conclusie. Uiteraard is de conclusie niet dat iedereen dag en nacht beschikbaar is en zich te pletter werkt. Om dat te beletten, wordt het leiderschap cruciaal. De telecomoperator transformeert zijn leiderschap tot ‘dienend leiderschap’. En de implementatie gaat top-down. Dat is meer dan ooit een succesfactor. “We verwachten voorbeeldgedrag”, zegt Kirsten Florentie. En hr moet dat dienend leiderschap faciliteren in plaats van strakke normen vast te leggen. “Voor afspraken rond thuiswerk moedigen we leiders bijvoorbeeld aan om in dialoog te gaan in plaats van zich te beroepen op strenge procedures.” Neen, dat dienend leiderschap is absoluut niet soft of wollig. “We vragen van leiders dat ze richting geven, obstakels uit de weg ruimen, connecteren met hun medewerkers, inspireren en enthousiasmeren. Zo creëren ze de omstandigheden waarin medewerkers zich ten volle van hun verantwoordelijkheid kwijten. Binnen dat kader bieden we de grootst mogelijke autonomie.”

Hervé Tiberghien (Solvay) stimuleert ook dat soort aanpak: “De crisis is ook een opportuniteit om het concept leiderschap te herdenken.” De echte leiders zullen zorg dragen voor mensen en connecteren met hen. “Ik had ontelbare connectiecalls gedurende deze periode. Ik had ontmoetingen met mensen bij mij thuis. We moeten het concept ‘empowerment’ herdenken en zelfs de manier waarop we hen verlonen. We moeten weg van ‘command & control’. Aangezien je iemands leven binnenkomt, kun je dat niet al commanderend doen.”

Wat een boeiend sociaal experiment.