Privacyverklaring
Sandra Deraeve Sandra Deraeve, Hr- & financemanager en oprichter Encon
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Wouter Van Vaerenberg

Welzijn is een essentiële investering

1 juli 2021
Mijn laptop laat ik achter op kantoor, maar ’s middags lunch ik graag met de kinderen
Als tiener zou ik zeker het voortouw genomen hebben in de klimaatmarsen. Ik adem duurzaamheid uit. Dat engagement vertaal ik vanzelfsprekend naar mijn hr-beleid. Ik zet in op de synergie van economie, ecologie en sociaal welzijn. Ons bedrijfswagenpark is bijna volledig elektrisch en het kantoorgebouw functioneert op hernieuwbare energie dankzij onze windturbine. Het welzijn van de medewerkers vind ik belangrijk: er is aandacht voor de akoestiek en het licht in de werkruimtes om een overtal aan prikkels te vermijden. Er is een sporthal, een carwash- en een strijkdienst.

We bevinden ons in een groeifase. Dan helpt het om nauw betrokken te zijn bij de onderneming en tegelijk dicht bij mijn gezin te vertoeven. Mijn laptop laat ik achter op kantoor, maar ’s middags lunch ik graag samen met de kinderen.

Als tiener zou ik zeker het voortouw genomen hebben in de klimaatmarsen. Ik adem duurzaamheid uit. Dat engagement vertaal ik vanzelfsprekend naar mijn hr-beleid. Ik zet in op de synergie van economie, ecologie en sociaal welzijn. Ons bedrijfswagenpark is bijna volledig elektrisch en het kantoorgebouw functioneert op hernieuwbare energie dankzij onze windturbine. Het welzijn van de medewerkers vind ik belangrijk: er is aandacht voor de akoestiek en het licht in de werkruimtes om een overtal aan prikkels te vermijden. Er is een sporthal, een carwash- en een strijkdienst.

Samen met mijn man, die medeoprichter is, wonen we boven het kantoor. Ik houd privé en werk zo veel mogelijk gescheiden, hoewel dat in de praktijk niet zo gemakkelijk is. We bevinden ons in een groeifase. Dan helpt het om nauw betrokken te zijn bij de onderneming en tegelijk dicht bij mijn gezin te vertoeven. Mijn laptop laat ik achter op kantoor, maar ’s middags lunch ik graag samen met de kinderen.

Ik streef gunstige economische resultaten na. Dat staat niet haaks op mijn visie op duurzaamheid. Het vormt de basis om als onderneming te groeien. Die dynamiek vergt een lerende organisatie met medewerkers die voortdurend aan hun persoonlijke ontplooiing werken. Hun welbevinden is essentieel zodat ze creatief, wendbaar en leergierig blijven. Ik screen nieuwe collega’s op de aanwezigheid van een growth mindset. Ik leer graag bij en laat me omringen door mensen die me weten uit te dagen.

Om duurzaam te ondernemen, stel ik gelijkwaardigheid voorop. Niet alleen op het vlak van gender, ook wat leeftijd, etniciteit, religie en diploma betreft. Mannen en vrouwen hebben voor mij evenveel kansen om hun carrière te ontwikkelen. Dat proces faciliteer ik vanuit hr. Ik wakker hun ambitie aan en moedig hen aan in hun loopbaankeuze.

Ik draag drie petten: aandeelhouder, hr- en financemanager. Dat wringt niet. Het is voor mij geen ambigue verantwoordelijkheid. Hr en finance is een logische combinatie: ik identificeer de noden van ons talent en maak er de budgetten voor beschikbaar. Ik neem automatisch verantwoordelijkheden op. Logischerwijs integreer ik de duurzaamheidsstrategie in het hr-beleid. Zo creëer ik meer economische en maatschappelijke impact in de wereld.