Privacyverklaring

Samen investeren in duurzaam competentiedenken

16 mei 2023
Tekst
Elien Verheye

Er beweegt heel wat op de arbeidsmarkt. Verduurzaming, vergroening en vergrijzing komen op ons af en ook de krapte op de arbeidsmarkt eist haar tol. Organisaties beseffen dat ze moeten inzetten op de competenties van eigen medewerkers en gaan op zoek naar toekomstgerichte oplossingen.

In het kader van het “Alle hens aan dek” akkoord, investeert de Vlaamse overheid de komende twee jaar tien miljoen euro. Zo willen ze via sectorfondsen minstens 622 kmo’s ondersteunen om een gestructureerd leerplan en concrete acties op te stellen.

Catherine Bonnarens van de Vlaamse overheid en Annemie Salu van sectorfonds Alimento leggen uit hoe dit concreet in zijn werk gaat.