Vision & strategy
Strategy

Operations
Operations

Tech
Tech

Tech
Posts

Events
Events

Carreer
Career

  • N
  • W
  • S

Vakbonden

Het grote draagvlak van de vakbonden

Ons overleg vraagt goede principes, maar ook goede organisatie. Hoe krijg je anders 65 comités voor bescherming en preventie op het werk georganiseerd?

De drang naar wereldwijde integratie

Farma

Passie om het verschil te maken

Er leeft hoop en enthousiasme bij de farmaceutische bedrijven. Het vooruitzicht van een effectief vaccin tegen covid-19 geeft een boost voor de motivatie van hun zwaar belaste medewerkers. Tegelijk betekende 2020 een opportuniteit voor een vernieuwde arbeidsorganisatie en de versnelling van de digitalisering. “Ondanks de maatschappelijke neerwaartse druk op de prijzen van medicijnen moeten we blijven innoveren.”

Welzijn

Flexibeler werken wint alleen maar aan kracht door corona

De belangrijkste bevindingen uit de coronacrisis op vlak van hr-beleid? Voor Peter Rabaey (AgO) is dat de grote wendbaarheid en bereidwilligheid van personeelsleden om zaken anders te doen. Maar ook dat digitaal en vanop afstand werken de bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang brengt. “Hoe we nu werken en de baten die daarbij komen kijken, wil de Vlaamse overheid post corona niet verloren laten gaan.”

Asynchrone organisatie

Distributief werken verhoogt impact op organisatie

De vaak negatieve beeldvorming over thuiswerk verbaast Isabel De Clercq. Want thuiswerk leidt naar minder onderbrekingen, meer focus en meer zelf-leiderschap. Kortom: het kan bijdragen tot het geluk en welzijn van de kenniswerker. Isabel De Clercq vond voor haar stelling inspiratie bij Matt Mullenweg van Automattic.