Privacyverklaring
Vincent Van Diest, Bert Maes Vincent Van Diest (hr-businesspartner Operations Carrefour), Bert Maes (recruitment & mobility officer Carrefour)
Tekst
Sofie Willox

Carrefour zet in op reskilling van vijfhonderd leidinggevenden

1 juni 2022
Het idee dat de organisatie én hr-medewerkers zichtbaar en oprecht bezig zijn met hun ontwikkeling als persoon is een verademing voor hen
Medewerkers brengen de bedrijfsstrategie tot leven door hun interacties. Als die strategie wijzigt, is het noodzakelijk dat de menselijke aanpak volgt. Retailer Carrefour wijzigde zijn zakelijke focus. Om die uit te dragen, nemen maar liefst vijfhonderd commercieel assistenten van de hypermarkten deel aan een groots reskillingproject.

Medewerkers brengen de bedrijfsstrategie tot leven door hun interacties. Als die strategie wijzigt, is het noodzakelijk dat de menselijke aanpak volgt. Retailer Carrefour wijzigde zijn zakelijke focus. Om die uit te dragen, nemen maar liefst vijfhonderd commercieel assistenten van de hypermarkten deel aan een groots reskillingproject.

Een strategie komt tot leven via de medewerkers in hun interacties. Wie de strategie wijzigt, moet zorgen dat de mensen mee zijn. Carrefour zette daarvoor een reskillingproject op voor niet minder dan 500 commercieel assistenten.

Twee jaar geleden besloot de retailer zijn interne organisatie aan te passen, vanuit een behoefte om nog klantgerichter te werken. Om die nieuwe organisatie te realiseren, was het noodzakelijk interne processen aan te passen. De retailer zag in dat er nood was aan een vlakkere opbouw, weg van een hiërarchische structuur.

Bert Maes, recruitment & mobility officer Carrefour, geeft aan dat dit de start werd van een heuse ommezwaai. “We willen onze klant altijd centraal stellen. De evolutie van een product- en procesgerichte aanpak naar een mensgerichte aanpak is een logische stap. Onze commercieel assistenten zijn meestal vanuit hun diepgaande expertise doorgegroeid naar een leidinggevende rol. Als we verwachten dat ze zich meer inzetten op humane aspecten, willen we hen uiteraard ondersteunen. Mensgericht leiderschap vertaalt zich in gelukkige en dus klantgerichte medewerkers. Maar ook de jonge, talentvolle generatie heeft verwachtingen ten aanzien van haar leiders. Door daarop in te spelen, maakt Carrefour het verschil ten aanzien van de concurrentie”, zegt Bert Maes.

Feedback als basis voor persoonlijke groei

Carrefour tekende een ontwikkeltraject uit dat begin 2022 van start ging. Er werd een competentieprofiel opgesteld dat de visie op de people manager concreet maakt. De focus ligt op competenties delegeren, medewerking krijgen, vereenvoudigen en aanpassingsvermogen. Vervolgens werden vijfhonderd commercieel assistenten uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Op basis van de antwoorden werd het huidige competentieniveau vastgesteld en in een gepersonaliseerd rapport vergeleken met de verwachtingen in de nieuwe structuur. De online vragenlijst en het geautomatiseerde rapport werden samen met de testprovider CEBIR ontwikkeld en bevat per competentie ontwikkeltips. Elke deelnemer ontvangt vervolgens op basis van zijn rapport gepersonaliseerde feedback van een team van vijf hr-businesspartners Operations waaronder Vincent Van Diest en Cyril Torres.

“Dit feedbackmoment is meer dan het louter terugkoppelen van resultaten”, vertelt Cyril Torres. “We nemen hier bewust een coachende en participatieve houding aan. In het verleden namen we voor feedbackgesprekken te weinig tijd. Het feit dat we vandaag bewust met de leidingevende een moment boeken om een-op-een in dialoog te gaan over persoonlijke ontwikkeling is vernieuwend.” De commercieel assistenten, bijvoorbeeld bakkers of beenhouwers, groeiden vroeger vanuit hun expertise door. “Het is belangrijk focus te leggen op resultaten halen. In samenspraak met de persoon in kwestie zoemen we in op twee actiepunten waarmee ze concreet aan de slag gaan. Hun eigen leidinggevende speelt hier een belangrijke rol door hen te ondersteunen in dit proces en feedback te geven. Als hr-afdeling voorzien wij uiteraard in opleidingsmogelijkheden.”

“We willen het beste voor iedereen”

“Toegegeven, deze individuele gesprekken zijn tijdsintensief”, vult Vincent Van Diest aan. ”Maar daartegenover staat dat we stap voor stap bouwen aan een sterke feedbackcultuur waarin elke collega proactief zijn persoonlijke ontwikkeling in handen neemt.”

De hr-businesspartners geven aan dat het toch spannend afwachten was op de reacties van het personeel. Vandaag krijgen ze heel wat positieve feedback van de doelgroep terug.

“Ze laten ons weten dat ze meer over zichzelf reflecteren. Dit is geen vanzelfsprekendheid in onze sector waar we elke minuut in beweging zijn. Maar ook het idee dat de organisatie én hr-medewerkers zichtbaar en oprecht bezig zijn met hun ontwikkeling als persoon is een verademing voor hen.

Onze bedrijfsleuze ‘We willen het beste voor iedereen’ geldt niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. Door in te zetten op feedback, groeien en mensgericht leiderschap zijn we overtuigd dat Carrefour een mensgericht beleid doorzet en zich ook positioneert als aantrekkelijke werkgever waar talent graag vertoeft.”

Uitdagingen en aandacht voor vakbonden

Dit project was technisch een huzarenstuk. Bert Maes is trots dat het technische luik vlot is verlopen. “Maar er waren spannende momenten. Persoonlijk had ik de vragenlijsten liever meer op voorhand getest om zeker te zijn dat het IT-stuk vlot verloopt. Uiteindelijk waren er gelukkig geen noemenswaardige problemen. Daarnaast is het in een drukke winkelomgeving geen evidentie om een rustige plek te vinden en de bevraging online in te vullen. In tegenstelling tot kantoorjobs met de nodige IT-infrastructuur, ligt in de hypermarkt de focus op de winkel. Daarom ontwikkelden we een begeleidende gids om er zeker van te zijn dat de commercieel assistenten altijd hun vragenlijsten in de nodige sereniteit konden invullen.

We hebben de syndicale partners vooraf goed geïnformeerd over de doelstellingen, met name dat het de ambitie is en blijft om de medewerkers te doen groeien. Niet alleen in hun huidige rol, maar ook om hun potentieel in kaart te brengen. Deze transparantie is fundamenteel om het vertrouwen te krijgen.”

Toon is gezet

Vincent Van Diest en Cyril Torres zijn trots op de weg die de organisatie al heeft afgelegd om de vijfhonderd leiders te reskillen. “De toon is gezet”, klinkt het zelfzeker. Maar dat neemt niet weg dat er nog uitdagingen op tafel liggen. “De cultuurwijziging valt en staat met een integrale aanpak”, geeft Vincent toe. “We verwachten van het management dat zij ook op hun beurt hun rol opnemen door onze deelnemers te ondersteunen in hun groei. Daar moeten ze tijd voor maken en continu feedback geven. We vragen de hiërarchie om dezelfde principes toe te passen. En dat vergt opnieuw een aanpassing voor hen. In principe zijn zij de people manager van de people manager. In de komende periode zullen we aan deze groep de nodige aandacht en ondersteuning schenken om mee te werken aan deze culturele verandering.