Het team van Bart Lambrechts, people director Carglass Bart Lambrechts, people director Carglass
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Jan Locus

Het team van Bart Lambrechts, people director Carglass

1 oktober 2019

Hoe ziet het hr-team van Carglass eruit?
Ik beschik over een heel lean and meanteam van tien medewerkers. We zien onszelf heel sterk als een ondersteunende ploeg. De directe leidinggevende is voor ons de eerstelijns-HR. We hebben drie grote departementen: Glas, Carrosserie en ons Europees Distributiecentrum. Om hen te begeleiden, hebben we businesspartners. Zij onderhouden de contacten met de eenheid en zorgen voor de vertaling van het HR-beleid naar de unit. Ze brengen tegelijk de noden van de unit naar HR. Daarnaast hebben we drie specifieke centers of excellence. Een eerste werkt rond alles wat het aantrekken en ontwikkelen van talent betreft. Een tweede is gefocust op comp & ben en een derde heeft interne communicatie als opdracht.

Hoe wordt het hr-team gezien vanuit de andere afdelingen binnen Carglass?
Binnen Carglass maakt het hr-beleid deel uit van de algemene strategie. Daardoor wordt dat beleid gedragen doorheen de gehele organisatie. Dat maakt het ons gemakkelijker en zo zien ze ons van nature als facilitator van het geheel. Collega’s verwachten van ons dat we de juiste zaken op de agenda blijven zetten en het veld continu ondersteunen in het operationele. In dat opzicht doen we als HR enkel zaken waarvan de lijn vindt dat ze toegevoegde waarde hebben. We waken daar heel sterk over. Ons performancemanagementsysteem hebben we in overleg met de lijn ontwikkeld. We focussen daar nauwlettend op het proces en niet op de administratie. We willen niet in die valkuil trappen. Als we ergens in geloven, voorzien we bijvoorbeeld in templates. Maar als medewerkers die liever niet willen gebruiken, is dat prima voor ons. Het belangrijkste is dat er kwalitatieve gesprekken zijn met de medewerkers.

Waarom zet ik mijn team graag in the picture?
Mijn team is heel complementair, iedereen vult elkaar aan. Ook de polyvalentie is groot. We werken vaak in de vorm van projecten, waar - afhankelijk van de workload -  heel wat medewerkers elkaar bijspringen en anderen ondersteunen.

Hoe ziet de toekomst eruit voor hr?
We zitten in een sterk veranderende omgeving. Daardoor ben ik ervan overtuigd dat het people-gebeuren – we spreken niet graag over human resources – belangrijk is omdat medewerkers het verschil maken. De focus zal in de toekomst nog meer op onze werknemers liggen dan in het verleden. Medewerkers meekrijgen en hen een duidelijk kader geven waarbinnen ze moeten werken, is de opdracht. Hen meenemen en bijhouden wordt van groot belang.

Het team van Bart Lambrechts, people director Carglass Bart Lambrechts staat vierde van rechts op de foto