Privacyverklaring
Het team van Klaartje Huyge Klaartje Huyge, departementshoofd hr stad Gent
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Jan Locus

Het team van Klaartje Huyge, departementshoofd hr stad Gent

1 maart 2022
Drie op de vier medewerkers ervaren een goede overlap tussen hun waarden en die van de organisatie. Dat is belangrijk want dat creëert betrokkenheid en engagement. Ik zie ook dat mijn directieteam sterk betrokken wordt bij de personeelskwesties in de departementen.”

Drie op de vier medewerkers ervaren een goede overlap tussen hun waarden en die van de organisatie. Dat is belangrijk want dat creëert betrokkenheid en engagement. Ik zie ook dat mijn directieteam sterk betrokken wordt bij de personeelskwesties in de departementen.”

Hoe ziet uw hr-team eruit?
“Mijn hr-team bestaat uit zes toppers (zie kader). Ze leiden samen een geheel van 280 hr-professionals, die instaan voor de ondersteuning van bijna 10.000 werknemers. Die noemen we Gentsters. Het woord brengt ‘gensters’ en ‘Gent’ samen in één term. Elke directeur neemt een discipline in de diepte voor zijn rekening, maar samen staan we in voor hr in de breedte. Ik coördineer het team en sta in voor de koers op de lange termijn, het strategische luik. De collega’s zijn divers van opleiding en ervaring. Er zijn evenveel mannen als vrouwen in mijn ploeg en alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Dat werkt goed.”

Waarom zet je graag je team in de belangstelling?
“De voorbije twee jaar heeft mijn ploeg onze slogan ‘Schitteren voor Gent’ echt wel in de praktijk omgezet. Dat deden ze altijd al, maar met covid-19 nog net iets meer. Op een week tijd organiseerden we ons als interimkantoor. Waar overcapaciteit was omdat de activiteiten werden afgebouwd, werden collega’s tewerkgesteld in rusthuizen. We bemanden het niet-medische team van het vaccinatiecentrum van Gent en planden de vrijwilligerswerking. Dat was een huzarenstukje. Ondertussen verfijnden we het hybride werken. We hadden aandacht voor de verbondenheid van collega’s die elkaar minder zagen. Ondanks onze zware ondersteunende rol, hebben we ondertussen ons ambitieus strategisch plan verder uitgevoerd. We werden gecertificeerd als Baanbrekende Werkgever. Ook vandaag spelen we in op de veranderende noden van onze departementen en ondersteunen we hen verder. Mijn team verdient het dus zeker om in de spotlights te worden gezet.”

Hoe kijken de andere departementen naar de hr-afdeling?
“We worden als een partner gezien in de organisatie vanuit een vooral adviserende rol en in cocreatie met de lijn. We delen de verantwoordelijkheden, leggen niets top-down op, maar overtuigen. Daar spelen onze hr-partners een belangrijke rol. Ze maken deel uit van hun directieteam en adviseren. Dat ik lid ben van het managementteam, ondersteunt de strategische rol van hr. Steeds meer medewerkers op het terrein ervaren ook welk ons hr-beleid is. Uit onze bevragingen blijkt dat onze medewerkers erg positief staan ten opzichte van hun organisatie en ons sterk aanbeveelt aan anderen. Tachtig procent geeft ons een score van meer dan acht op tien. Drie op de vier medewerkers ervaren bovendien een goede overlap tussen hun waarden en die van de organisatie. Dat is belangrijk want dat creëert betrokkenheid en engagement. Ik zie ook dat mijn directieteam sterk betrokken wordt bij de personeelskwesties in de departementen.”

Waarom werk je graag met deze ploeg?
“Het zijn om te beginnen erg fijne mensen. Op het vlak van competenties kom ik tot twee uitgesproken vaststellingen: enerzijds blinken ze uit in samenwerken en dat is belangrijk. Daarnaast zijn ze allen klantgedreven. We vertrekken van de klantenbehoeften met als leidraad de vier waarden van onze organisatie: open, betrokken, doelgericht en creatief. Mijn directeurs stralen dat uit en zijn een voorbeeld voor hun teams. We hebben een goede, open samenwerking. Alles is bespreekbaar. Elk van de collega’s kan écht luisteren en zijn visie geven. We hakken samen moeilijke knopen door en zijn zeer resultaatgericht. We zonderen ons eens per jaar af om over onszelf als team na te denken. Daar kijken we naar het welzijn van iedereen in de ploeg. Het team past als een warme winterjas. Het brengt geborgenheid. We geven elkaar goesting om vooruit te gaan.”

Wat betekent het voor u om hr in een stad als Gent te mogen leiden?
”Voor mij was het een droom die uitkwam om in Gent de drijvende hr-kracht te mogen zijn. Ik wil in mijn ondersteunende rol schitteren voor de stad. Een groot deel van mijn opdracht bestaat uit het coachen en laten groeien van mijn medewerkers. Ik zie hen buiten zichzelf uitstijgen en dat geeft me voldoening. Ik speel daar graag de tweede rol in. Uitdagingen zijn er zeker genoeg. Het is belangrijk ons duurzaam en dynamisch hr-beleid op lange termijn uit te kunnen stippelen. Ik hou van strategisch conceptueel denken en wil zorgen voor een verhaal dat onze medewerkers begrijpen en dat hen kan enthousiasmeren. De grootste uitdaging is om het beleid vertaald te krijgen op elke werkvloer. Dat gaat van rusthuizen en scholen, over de arbeiders op het terrein tot kenniswerkers. Daar hebben we nog wel werk, door de diversiteit van de beroepen en de daaraan gekoppelde noden. Op maat werken en toch één lijn hebben, is de opdracht. De ambitie van onze organisatiecultuur is meer mens, minder regels en meer oplossingen. Als dat lukt, krijg ik vleugels.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor uw hr-team?
”Met ons plan ‘Gentsters werken wijs’ willen we onze organisatie future proof maken. Vertrekkend vanuit onze waarden zetten we verder in op flexibiliteit. Dat gaat over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waar we verder mee experimenteren. Een andere opdracht is de verdere digitalisering. Hoewel maar veertig procent van onze medewerkers kan telewerken, kiezen we voor deze vorm van innovatie. Voor ons nieuwe samenwerken willen we verder werken aan leiderschap. Dat geldt ook voor de teams, de hoeksteen van onze organisatie, die de kaders op maat invullen. We ondersteunen door opleiding en het verder verankeren van onze feedbackcultuur. We willen ook naar meer eigenaarschap bij onze medewerkers binnen hun team. Dat ze hun eigen loopbaan in handen nemen, is belangrijk voor hun eigen welzijn. In het DNA van onze Gentsters staat dat ‘het niet altijd gemakkelijk is, maar altijd de moeite waard’.”

Van links naar rechts:

Siegfried Debruyne: directeur hr-partners en -projecten
Freddy Bassens: directeur dienst personeelsbeheer(onder andere payroll)
Sigrid Van Steenberge: directeur dienst selectie en mobiele ploeg
Chantale De Bondt: directeur talent en ontwikkeling
Caroline Pannier: directeur team hr-coördinatie en Sodigent
Tom Van Dyck: directeur voor het team juridische ondersteuning en sociaal overleg
Klaartje Huyge: departementshoofd hr, stad Gent

Het team van Klaartje Huyge Vlnr: Siegfried Debruyne, Freddy Bassens, Sigrid Van Steenberge, Chantale De Bondt, Caroline Pannier, Tom Van Dyck, Klaartje Huyge