Privacyverklaring

Digitale 3D-analyse van lichamelijke belasting

14 september 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
attentia

Attentia lanceert 3D ErgoMotion, een systeem om lichamelijke belasting bij medewerkers gedetailleerd en objectief weer te geven. Het systeem identificeert ergonomische risico’s digitaal; vroeger gebeurde dat manueel en subjectiever.

Attentia, een externe dienst voor preventie & bescherming in België, gebruikt daarvoor een softwarepakket dat de visualisatie en interpretatie van de data vereenvoudigt. Bovendien kunnen zowel klanten als niet-klanten gebruik maken van deze dienst. Carrefour ging als pionier aan de slag met de 3D ErgoMotion.

Ergonomie

Ergonomie is een belangrijk onderdeel van een preventief beleid op de werkvloer. Dat kan gaan van eenvoudige factoren, zoals een verstelbare bureaustoel, de juiste zithouding en een correct ingerichte werkpost, tot preventieve maatregelen bij het uitvoeren van fysieke arbeid. Denk maar aan de retailsector waar medewerkers gedurende een bepaalde tijdspanne rekken aanvullen of in het magazijn met dozen moeten sleuren. Of een productieomgeving waar medewerkers aan hun werkpost repetitieve handelingen stellen.

Die fysieke belasting en bijhorende risico's worden door bedrijven vandaag ofwel manueel in kaart gebracht, ofwel helemaal niet, net omdat het zo omslachtig is. Maar een meer gedetailleerd zicht op de lichamelijke belasting en de houding tijdens het werk dringt zich op om een goede risicoanalyse te doen en op basis van de resultaten doelgerichte acties te kunnen bepalen ter verbetering van het welzijn van de medewerkers. Een dergelijke analyse gebeurt door een preventieadviseur ergonomie die een medewerker gedurende een aantal uren opvolgt en op het zicht analyseert welke lichaamsdelen en gewrichten het meest belast worden. Deze subjectieve analyse kost veel tijd, geeft niet altijd de juiste inzichten en toont al zeker geen detail van de exacte belasting en houding.

3D-analyse van repetitief werk en de lichaamshoudingen tijdens het werken

Dankzij de 3D ErgoMotion van Attentia gebeurt de analyse via het 3D-meettoestel van Xsens in combinatie met de software van Scalefit die de data weergeeft en een expert die de gegevens interpreteert. Voor de aanvang van de meting door een preventieadviseur ergonomie, trekt een medewerker een t-shirt met sensoren aan. Daarnaast draagt de proefpersoon ook een hoofdband en velcrostraps ter hoogte van verschillende lichaamsdelen. Zodra de sensoren gekalibreerd zijn, kan de medewerker aan de slag gaan. Tijdens de werkdag worden alle bewegingen en lichaamshoudingen geregistreerd en gedetailleerd in kaart gebracht. De duurtijd van de meting hangt af van de werkpost. Zeker bij een uitgebreid takenpakket duurt het wat langer om een objectief totaalbeeld van de fysieke belasting te krijgen.

Het softwareprogramma kan live de accumulatie van de fysieke belasting visualiseren aan de hand van een biomechanisch avatarmodel. Na de metingen interpreteert de preventie-adviseur de data geïnterpreteerd bepaalt hij aan de hand van de gemeten duurtijden en frequenties wanneer er sprake is van een (over)matige fysieke belasting.

Van preventie tot re-integratie

Op basis van de analyse kan de preventieadviseur ergonomie vervolgens een gedetailleerd rapport opmaken met doeltreffende preventiemaatregelen. De resultaten van de analyse kunnen dus gebruikt voor een risicoanalyse. Of om voldoende afwisseling in de planning op te nemen, zodat de zware arbeid beter kan worden verdeeld. “De 3D ErgoMotion is dus niet zomaar een screeningmethode, het is eigenlijk een expertise-methode,” vertelt Lieve Mets, directeur risicobeheersing bij Attentia.

De data van de 3D ErgoMotion kunnen interessant zijn voor de arbeidsartsen in het geval van verplichte medische onderzoeken in bedrijven. Ook bij bvb. re-integratie van een medewerker die omwille van fysieke redenen langdurig afwezig was, kan deze analyse een rol spelen. Op termijn kunnen ook psychosociale aspecten hiermee gecombineerd worden.

Supermarktketen Carrefour is een van de eerste Attentia-klanten die met de 3D ErgoMotion aan de slag is gegaan. De supermarkt wil de fysieke belasting van medewerkers beter spreiden in functie van hun welzijn.

Carrefour wilde de fysieke belasting van de verschillende werkposten objectief vergelijken. Aan de hand van de resultaten bekeek preventieaviseur Luc Cooman (Carrefour) hoe hij het rotatiesysteem kon optimaliseren om een werkpost met bijvoorbeeld een hoge schouderbelasting voldoende af te wisselen met een werkpost met minder schouderbelasting. ”Zo deed Attentia een vergelijkende studie voor meerdere lichaamsdelen om zo tot een rotatiesysteem te komen dat beter is voor het welzijn van onze medewerkers,” aldus Luc Cooman van Carrefour.