Privacyverklaring

Hoe kan hr op de golf van innovatie surfen?

4 december 2023
Tekst
Hanne Vermaerke

Als je over mensen beslissingen neemt, moet je er zeker van zijn dat deze beslissingen juist zijn. Een wetenschappelijke onderbouwing is onmisbaar. Niet eenvoudig met de innovaties en technologieën die in snel tempo op ons afkomen en vaak nog geen bewezen kwaliteit hebben.

Bovendien blijft kritisch denken cruciaal. Uit onderzoek blijkt dat mens en machine andere fouten maken en een combinatie van beide geeft dus de beste resultaten. Dat innovatie sturen een complexe uitdaging is, is duidelijk. Maar met een gemeenschappelijk kader, correcte data en flexibiliteit is dat volgens Jolien Elegheer, teamcoördinator kwaliteit bij Poolstok en collega Bernie Caessens, Lead scientist zeker mogelijk.

Luister naar de podcast en leer hoe ook hr kan meesurfen op de golf van innovatie.