Privacyverklaring

HR & finance, samen of apart?

27 november 2023
Tekst
Hanne Vermaerke

Werknemers zijn het belangrijkste bezit van een bedrijf. Of dat is toch wat de meeste organisaties beweren. Kijken we echter vanuit het standpunt van de finance afdeling, dan krijgen we een ander beeld. Een beeld waarin hr nog steeds als een grote kost gezien wordt.

En dat is zonde vinden Rudy Aernoudt, Prof. accounting, corporate finance & taxation aan de Universiteit Gent en Ralf Caers, Prof. Human Resource Management aan de KULeuven.

Bedrijven moeten hr bekijken op lange termijn om kosten en opbrengsten van het aanwerven van een nieuwe werknemer objectief in kaart te brengen. Zeker nu er een totale ommekeer plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Werknemers kiezen voor hun geluk en hebben de touwtjes in handen nu de vraag groter is dan het aanbod.

In deze Deep Dive delen Rudy en Ralf, beide columnisten van FDmagazine en HRmagazine, hun kijk op dit vraagstuk.