Privacyverklaring
Petra Noppe Petra Noppe, Hr-manager RCA
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

De bodem verrijken

1 juli 2022
Ik ontwerp graag de omgeving waarin iedereen bloeit en groeit
Een natte en kille zomer brengt helaas wel eens een mislukte oogst met zich mee. Dat doet je lessen trekken. Niet alles loopt zoals je dat wenst. De natuur is grillig. Dat moet je eenvoudigweg accepteren. Ik leer omgaan met de onzekere context en probeer er het beste uit te distilleren. Het gaat over durven te beslissen en keuzes te maken om vanuit die veranderende context verder te gaan.

Een natte en kille zomer brengt helaas wel eens een mislukte oogst met zich mee. Dat doet je lessen trekken. Niet alles loopt zoals je dat wenst. De natuur is grillig. Dat moet je eenvoudigweg accepteren. Ik leer omgaan met de onzekere context en probeer er het beste uit te distilleren. Het gaat over durven te beslissen en keuzes te maken om vanuit die veranderende context verder te gaan.

Een cursus biologisch tuinieren wakkerde de vlam aan om zelf intenser groenten te kweken. Samen met vriendinnen helpen we het levenswerk in stand houden van een oudere dame in de buurt. Zij bouwt haar royale moestuin stilaan af en deelt nu gretig haar wijsheid over de flora op het terrein. Individueel tuinieren vraagt tijd, kennis en discipline. Daarom besloten wij ons samen te ontfermen over de moestuin. Alles is biologisch. Dat vraagt extra moeite en zorg om tot resultaat te komen. Maar de groenten smaken zoveel beter.

Een vruchtbare moestuin vraagt enige vorm van architectuur. Daar is structuur en een afwisselende jaarplanning voor nodig. Ik hou van de orde en de compositie op het perceel. Je ziet me hier regelmatig onkruid wieden en opruimen. Mijn vriendinnen hebben andere sterktes, bijvoorbeeld kennis over rode vruchten of over de manier waarop je het grovere werk aanpakt. We zijn complementair.

Een natte en kille zomer brengt helaas wel eens een mislukte oogst met zich mee. Dat doet je lessen trekken. Niet alles loopt zoals je dat wenst. De natuur is grillig. Dat moet je eenvoudigweg accepteren. Ik leer omgaan met de onzekere context en probeer er het beste uit te distilleren. Het gaat over durven te beslissen en keuzes te maken om vanuit die veranderende context verder te gaan. De vier seizoenen meanderen als weerkerende cycli. Het is telkens opnieuw beginnen. Ik verrijk iedere keer weer de bodem. Fantastisch om te zien dat ik zo een groeiproces in beweging zet.

Ook de professionele context verandert af en toe abrupt of gestaag. Daar moet je naar handelen. Zo’n onverwachte wending doet je prioriteiten verleggen en je te schikken naar de nieuwe omstandigheden. Het coronatijdperk haalde onze plannen overhoop. Dat leverde boeiende inzichten op. Hoe creëer ik rust en veiligheid wanneer een pandemie woedt? Om daarna weer ambitieus durven te zijn en een nieuw plan te maken. Net zoals in de moestuin ontwerp ik graag de omgeving waarin iedereen kan bloeien en groeien.

Ik zorg ook voor de twee ezels die grazen in onze weide. Het zijn dieren die net als ik houden van structuur en regelmaat. Dat laten ze al balkend met verve merken wanneer je wil uitslapen tijdens het weekend. Ezels zijn gezelschapsdieren. Ze hebben steevast een maatje nodig. Dat is mijn rol: zorgen voor een optimale samenwerking met huisgenoten zodat de dagelijkse zorg voor de dieren is gegarandeerd.

Ook bij mijn werkgever enthousiasmeer ik de collega’s voor mijn hr-verhaal. Ik ben de enige persoon in een hr-rol, maar alleen zou ik nooit slagen. Je doelstellingen behalen en de bedrijfswaarden uitdragen lukt uitsluitend met een goede interne samenwerking en met een sterk draagvlak van directie en teamleads. Net zoals je in een moestuin diverse planten en groenten aantreft, vind je in een organisatie een kleurrijk palet aan karakters. Ik koester ze allemaal en maak dat ze zich op hun best weten te tonen.

De bodem verrijken