Marianne Vael
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Jan Locus

Het team van... Marianne Vael – HR-directeur UZ Leuven

3 juni 2019

Hoe ziet uw HR-team eruit?
Ons HR-team telt een zeventigtal medewerkers. We ondersteunen het grootste ziekenhuis van het land. De ziekenhuisorganisatie telt zo’n tienduizend medewerkers, gaande van topspecialisten tot elke ondersteunende functie. Ik kan rekenen op een fantastisch team met een grote professionele deskundigheid. Een tiental medewerkers zijn als HR-businesspartner verantwoordelijk voor een deel van het ziekenhuis en vangen HR-gerelateerde vragen van medewerkers op. Daarnaast zijn er expertisecellen. De dienst branding, werving en selectie brengt 600 aanwervingen per jaar tot een goed einde. Een belangrijk onderdeel van de ploeg is bezig met talent, ontwikkeling en opleiding. Naast de cel personeelsadministratie - comp & ben - is er nog een team specifiek voor rapportering en businessanalyse. Tot slot is er nog een cel die instaat voor het sociaal-juridische en het sociaal overleg. Er is een sterke osmose tussen alle teams onderling.

Wat maakt het team speciaal?
Alles in dit huis - inclusief HR - draait rond de patiënt. Patiëntenzorg betekent de klok rond inzet en flexibiliteit. Als HR-dienst zijn we bijzonder klantgericht. Onze collega’s zijn sterk waardengedreven en hebben een grote betrokkenheid. We werken in een medische wereld die constant in ontwikkeling is. Die cultuur van leren en wetenschappelijke onderbouw zit ook in onze HR-genen.

Hoe wordt het HR-team gepercipieerd binnen UZ Leuven?
De perceptie zowel buiten als binnen de organisatie is dat we een team zijn met een groot engagement, deskundigheid en flexibiliteit. Ze zien ons als een partner ‘die samen met hen leeft en hen in goede en kwade dagen bijstaat’. In een ziekenhuis gebeuren vaak wonderen, maar je kan niet altijd alle levens redden. Dat betekent ook dat mensen soms in moeilijkere omstandigheden ondersteund en gecoacht worden. We werken in partnership met onze leidinggevenden, omdat zij als het ware onze vooruitgeschoven arm zijn.”

Hoe ziet de toekomst voor uw team eruit?
De uitdagingen voor HR zijn verbonden met die van ons ziekenhuis. In het kader van een optimale en haalbare patiëntenzorg zullen we als ziekenhuis meer in netwerken samenwerken. Ook de evolutie in de zorg en de hoogtechnologische vernieuwingen vragen nieuwe beroepen en hebben een impact op HR. Het doel is om ervoor te zorgen dat, in een ziekenhuisomgeving gedragen door en voor mensen, alle nieuwe tendensen in de maatschappij op een goede manier in onze organisatie worden vertaald en dat HR hierbij een sterk faciliterende rol opneemt.

Marianne Vael (derde van links) en haar team Marianne Vael (derde van links) en haar team