Privacyverklaring
Karin Van Roy Karin Van Roy, Chief human resources officer Arvesta
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Arvesta

'Samen sterker: als één plus één drie wordt'

1 juni 2022
Je kunt tegen robots zijn en lijdzaam zitten toekijken of je kunt je erop voorbereiden
Na zes jaar als hr-officer bij Arvesta is er heel wat veranderd, maar Karin Van Roy wil nu naar wat ze the next level noemt. Hr moet meer zoals Apple worden: intuïtief en zonder handboek.

Na zes jaar als hr-officer bij Arvesta is er heel wat veranderd, maar Karin Van Roy wil nu naar wat ze the next level noemt. Hr moet meer zoals Apple worden: intuïtief en zonder handboek.

Hoe werd u chief human resources officer bij Arvesta?
Karin Van Roy: “
Toen Arvesta me contacteerde, sprak vooral het verhaal van hun raad van bestuur mij aan. Wat mij aantrok, was het groei- en veranderverhaal. Ik weet inmiddels van mezelf dat ik daar goed in ben. Verder heb ik altijd gewerkt in bedrijven met sterke merken, maar bij Arvesta zijn net de medewerkers de sterkte. Die experts uit het veld boeiden me, maar ook hun purpose: het pionieren, bijdragen en meebouwen aan de landbouw van de toekomst. Daaraan meewerken met mijn hr-ervaring sprak me geweldig aan.”

Was dat zo anders bij AB InBev of Pelican Rouge?
Karin Van Roy: “
Een mens werkt eerst en vooral om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar wanneer ben je gelukkig bij een werkgever? Dat gaat over trots en een sneller kloppend hart voor die organisatie. En daar zie ik geen verschillen. Een brouwer is trots op zijn bier, een koffiebrander op zijn koffie. Onze medewerkers zijn trots op wat ze voor de dieren, de gewassen, de granen betekenen. In die zin zijn mijn opdrachten dezelfde, al kwam ik in verschillende omgevingen terecht. Waar ik vroeger werkte, was hr al een sterk ontwikkeld departement. Bij Arvesta kwam ik terecht in een wereld waar hr overal zat, niet gecentraliseerd. Iedereen deed wat hij wou. Hr was vooral payroll. Maar ik kreeg een mandaat en de middelen om op de purpose van hr te werken en dat was fijn. Uiteindelijk blijven mensen mensen en hr blijft hr.”

Wat heb je tot op vandaag gerealiseerd?
Karin Van Roy: “
Hr is een echte partner geworden van de business. De omkadering van de medewerkers en de visie op mensen en hun groei is overal dezelfde binnen Arvesta. De rol die de mens speelt binnen die groei is belangrijk. We hebben – ik zeg bewust ‘we’ – veel gerealiseerd als sterk team met een hoog engagement. Binnen Arvesta hebben we sterk aan de cultuur gewerkt. Ik ben gestart met het oprichten van een communicatiedepartement, voor mij een belangrijke tactische tool voor hr. We hebben veel communicatietools geïmplementeerd die een groot succes waren en veel werden aangeklikt. Omdat we niet wisten hoe het met het engagement van onze medewerkers gesteld was, zijn we dat beginnen meten. Daar zien we een evolutie van een jaarlijkse vergankelijke foto naar een vorm van continu luisteren. Iedereen doet mee binnen het bedrijf. We hebben ook een Arvesta Academy opgericht, die het leiderschap versterkt. In België alleen al hadden we 38 verschillende payrolls en 69 uiteenlopende pensioenplannen. We hebben veel geharmoniseerd. Iedereen wordt nu op dezelfde manier beschermd. Dat vinden we belangrijk: some are not more equal than others. Met dank aan de raad van bestuur, want tegenover onze wijzigingen stond een grote kostprijs. Onze loonsystemen zijn geharmoniseerd. We hebben ook een talentdepartement opgericht. Vroeger gingen ze alleen om met mensen met hoog potentieel, maar talent is veel meer dan dat. We realiseerden een groeiend bedrijf. Als hr maakten we duidelijk dat medewerkers helpen groeien bijdraagt tot het laten groeien van het bedrijf. Ik leerde de basisregel voor goede hr van McKinsey: People for growth, growth for people!”

Welke zijn de effecten geweest van corona?
Karin Van Roy: “
De pandemie heeft een versnellend effect gehad. Een zestal maanden voor covid-19 werkten we aan vier werkstromen: engaged people, inspiring workplace, safety en jobs of the future. Naast geëngageerde medewerkers willen we een werkplaats waarvoor je ’s morgens met plezier in de wagen stapt. Veiligheid was niet zo gekend en werd niet gemeten. Als hr-verantwoordelijke willen we geen medewerkers die niet mee kunnen. We moeten hen klaarstomen voor de toekomst. Toen ik zes jaar geleden mijn eigen team leerde kennen, heb ik hen beloofd dat ze er allemaal mochten zijn en blijven. Maar zij moesten me beloven dat zestig procent van hen een volledig andere job zou uitvoeren. Als je dat meegeeft aan je totale populatie, bereid je hen beter voor. Je kunt tegen robots zijn en lijdzaam zitten toekijken of je kunt je erop voorbereiden. Ik denk aan onze Digital Academy waar we de medewerkers digitaal klaarstomen. Covid heeft ons geholpen met deze werkstromen. Ineens moesten we met alles sneller schakelen. Onze geëngageerde medewerkers werkten plots thuis. Veiligheid bleef belangrijk, op het werk en thuis. Wie thuiswerkte, moest een cursus ergonomie volgen. Wie aan thuiswerkers leiding gaf, volgde een cursus remote leadership, want ze werkten op output. En dus versnelde covid heel wat van onze processen. Op het vlak van engagement en cultuur stelde ik vast dat onze purpose onwaarschijnlijk belangrijk werd. Graan, brood, veevoeder, melk … spelen een belangrijke rol in de voedselketen.”

Wat zijn vandaag de belangrijke priorteiten voor hr?
Karin Van Roy:
“Het goede nieuws is dat onze stronger together-aanpak overeind gebleven is. We zijn van een silo-aanpak gegroeid naar een sterke samenwerking. We staan als Arvesta voor het behoud van de lokale kleur. Nu onze ‘groei met groeiende medewerkers’ een succes is geworden, moeten we naar het volgende niveau. Stronger together, the next level, betekent het verder uitbouwen van onze cultuur. We ontwikkelden een targetsysteem voor het hele bedrijf. We moeten medewerkers duidelijk maken dat we geland zijn waar we willen, maar dat onze concullega’s ook niet stilgestaan hebben. We mogen onze successen vieren, maar moeten verder evolueren. Voor hr betekent dat werken rond de employee experience. Er gebeurt op hr veel manueel en dat is niet meer van deze tijd. Jonge kandidaten knappen daarop af. We willen de Apple van hr worden: alles intuïtief en zonder nood aan een handboek. Daarnaast blijven we inzetten op talent. Dat betekent het aantrekken, maar ook het blijven ontwikkelen van mensen. We moeten ook digitaal talent aanwerven dat bij ons kan pionieren. De juiste skills aantrekken, is van groot belang, naast het inzetten op cultuur en leiderschap. Daar kunnen we met dit mooie bedrijf het verschil maken. Duurzaamheid is meer dan ooit het DNA van al onze medewerkers. Vroeger leefden we gelukkig, maar een beetje verborgen. Nu hebben we voor het eerst een activiteitenrapport, waarbij meer dan de helft ervan aan duurzaamheid is besteed. Mijn team wil ook een niveau verder gaan en out of the box denken, ook op vlak van bijvoorbeeld verloning. Neem de bedrijfswagens. Daarvan wil ik weten of ze tot de verloning van morgen zullen behoren en zo ja, in welke vorm. Stilstaan is geen optie.”

Heeft Arvesta last van de arbeidskrapte?
Karin Van Roy:
“We moeten blijven inzetten op medewerkers behouden door hen te laten groeien, maar niet tegen elke prijs. Je moet investeren, maar als het niet goedkomt, moet je niet verder gaan omdat er nu eenmaal arbeidskrapte heerst. Dat is op termijn fout voor de werkgever, voor de medewerkers en voor je cultuur, want zo hou je medewerkers die niet bij je passen. We hebben wel een lage turnover. Trouw zijn aan een werkgever blijft een beetje ons kenmerk hier. Aantrekken van medewerkers is evenmin problematisch. Dat heeft te maken met ons nieuw merk. We kunnen nu aanwerven als Arvesta en dat helpt, want mensen gaan op zoek naar een loopbaan, niet naar een functie. Door Arvesta te worden, kunnen we medewerkers op meer plaatsen mogelijkheden aanbieden. We hebben ook veel meer kanalen aangeboord om ze aan te trekken. We hebben natuurlijk ook problemen op sommige domeinen. Een businessarchitect binnen ICT vinden blijft een probleem, net als mechaniekers.”

Welke toekomst ziet u voor hr in het algemeen en wat betekent dat voor uw eigen team?
Karin Van Roy:
“Het goede nieuws is dat niemand van onze hr-medewerkers nog denkt dat we er zijn om de business te behagen. Zelfs de payroll heeft goed begrepen dat we niet zomaar moeten betalen. Uiteraard kun je daar weinig creatief zijn en moet je betalen zoals het hoort. Het is een hygiënefactor. Maar iedereen moet zich blijven heruitvinden. We worden gezien als de gatekeepers van de Arvesta-cultuur, als diegenen die veel verandering in gang zetten en ondersteunen. Maar toch vraag ik me af of dat voldoende zal zijn voor morgen. Met de tools van vandaag zullen we straks niet meer relevant zijn. We mogen niet denken dat we het verschil zullen blijven maken als we niet veranderen. Ik denk aan inclusief werken. Een tijdje geleden hoorde ik een Amerikaanse professor over inclusie. Op een congres met robots zei de robot tijdens de pauze: Have a cup of tea, I’ll have a cup of oil. Voor mij was dat het signaal om klaar te zijn voor een totaal andere workforce. Corona deed al heel wat met die workforce, die ineens op andere manieren ging werken. We zullen veel zaken anders invullen in de toekomst en moeten daar klaar voor zijn. Het partnership dat medewerkers centraal plaatst, blijft hoe dan ook onze eerste uitdaging.”

Hoe ver staan jullie op hr met de opkomende digitalisering en het gebruik van data?
Karin Van Roy:
“Belangrijk is dat we een dienst Talent & Data hadden, die ik heb opgesplitst. Ik richtte een dienst Data & Analytics op bij hr. We beschikken over zoveel data en gebruiken die nog te weinig. We moeten leren naar data kijken zoals marketeers dat doen. Onze consumenten zijn werknemers. Het moet natuurlijk allemaal GDPR-gewijs goed gebeuren. We kijken nu uit naar een beter hr-techsysteem, om minder manueel werk te doen.”

Duurzaamheid en het thema Stronger Together staan duidelijk hoog op de agenda?
Karin Van Roy: Stronger together is de Arvesta-manier van werken. Als we de krachten van twee medewerkers samenbrengen wordt één en één drie. Dat moeten we volhouden. In coronatijden zagen we dat medewerkers die apart werken ook op zichzelf terugplooien. Duurzaamheid is het tweede belangrijke aspect dat het hr- en communicatiedepartement trekken. We staan daar al ver in. Nu moeten we groeien en blijven innoveren.”

Hoe gaan jullie om met het aspect welzijn?
Karin Van Roy:
“Gelukkige medewerkers leiden tot gelukkige klanten. Ik wil dat graag meten. Maar in de 24 uur van een dag kan nog van alles buiten het werk gebeuren dat een effect heeft op die medewerker. Die kan de knop niet volledig omdraaien als hij prikt bij het binnenkomen. Daarom moet je als werkgever de medewerkers daarin helpen. Buiten het werk hebben we bijvoorbeeld fit@arvesta, een fitheidsprogramma waarin we werken met de step en waarbij we zopas de olympische winterspelen achter de rug hebben. We bereiken daar elk jaar 1.250 unieke medewerkers mee. We organiseren ook cursussen rond digital detox, slapen en mindfulness. Maar zelfs dan kun je niet uitsluiten dat het wel eens fout loopt bij iemand. Daarom hebben we ook nog een employee assistance programopgezet, waarbij medewerkers dag en nacht bij een externe dienst terechtkunnen met hun problemen. Dat gaat van een kind dat drugs gebruikt tot een zelfdoding in de familie. Hoe kun je dan nog gelukkig zijn op je werk? Natuurlijk is happiness niet mijn opdracht. Wel dat de collega in veilige omstandigheden kan werken, goed beschermd leuke dingen kan doen, dat de job betekenisvol is en een ziekte- of pensioenplan heeft. Welzijn is ruim voor ons.”