Privacyverklaring
Peter Daels Peter Daels, Innduce.me
Tekst
Peter Ooms

Latexco zoekt innovatietalent bij eigen medewerkers

1 april 2022
Je moet tijd maken voor innovatie, anders wint het heden het altijd van de toekomst
Het vertrek van een manager draaide voor Latexco uit op een strategische oefening over innovatie. Het bedrijf wil de eigen medewerkers een hoofdrol laten spelen in de aanpak. De fabrikant analyseerde het innovatiepotentieel van de medewerkers met de tool van Innduce.me.

Het vertrek van een manager draaide voor Latexco uit op een strategische oefening over innovatie. Het bedrijf wil de eigen medewerkers een hoofdrol laten spelen in de aanpak. De fabrikant analyseerde het innovatiepotentieel van de medewerkers met de tool van Innduce.me.

Latexco is een fabrikant van latexcomponenten voor matrassen. Daarnaast ontwikkelde het bedrijf zich recentelijk tot one-stop-shop voor de beddingindustrie. Innovatie, duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal in de strategie van de onderneming. Een van de plantmanagers was de leider van de innovatieprojecten binnen Latexco. Toen hij vertrok, moest het bedrijf zich opnieuw bezinnen over zijn innovatie-aanpak. “Daarbij hebben we snel een aantal knopen doorgehakt. Omwille van onze recente diversificatie in activiteiten wilden we een breder draagvlak voor innovatie bouwen in onze onderneming. We wilden innovatie ook meer procesmatig aanpakken. Dat is nodig om onze vooraanstaande positie te verstevigen en uit te bouwen. Innovatie moet ook onze inspanningen rond duurzaamheid verder ondersteunen. Daarbij gaan we ervan uit dat die aanpak doorheen het hele bedrijf gedragen is”, zegt Ann Vanderschaeghe, hr-directeur van Latexco.

Creax en Universiteit Gent

Het bedrijf nam contact met Innduce.me om te helpen bij een objectieve inventaris van de innovatieve kwaliteiten van de medewerkers van het bedrijf. Die test werd door Creax ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Gent. Professor Frederik Anseel van het departement Bedrijfspsychologie en Gedragswetenschappen realiseerde het theoretische onderzoek naar de innovatieskills die nodig zijn in een team. Dankzij de samenwerking met Creax kon hij dit meteen laten valideren door een resem innovatie-experten bij bedrijven. Een algoritme bepaalt het niveau van die skills op een objectieve manier uit de antwoorden van de deelnemers. Het gaat om een situational judgement test waarbij de deelnemers vijftien situaties moeten beoordelen. Op basis van de antwoorden kan de tool twintig belangrijke skills detecteren. Het zijn dus niet de deelnemers die zichzelf beoordelen.

“Toen de ceo van Latexco en ikzelf daarover spraken met Peter Daels van Innduce.me, waren we al snel overtuigd van de oplossing. Het gaf ons de kans om op een objectieve manier op zoek te gaan naar de innovatieve talenten bij onze eigen medewerkers. Op dit ogenblik hebben al 76 van onze medewerkers in België en Spanje het innovatieassessment afgewerkt. Dat aantal zal nog oplopen als ook de Amerikaanse collega’s aan bod komen. Het gaat in de eerste plaats om bedienden en managers uit de verschillende departementen van het bedrijf, waaronder ook hr en de financiële afdeling. Het assessment beperkt zich niet louter tot die werknemers die zich met de chemische en productietechnieken bezig houden”, zegt Ann Vanderschaeghe.

Enthousiasme voor innovatie

Zij bereidt nu de individuele evaluaties van de assessments voor van de betrokken medewerkers. “We houden hoe dan ook jaarlijkse evaluatiegesprekken en dit keer zullen we tegelijk de resultaten van het assessment bespreken. Ik merk dat er een groot enthousiasme voor innovatie is ontstaan. De mensen vragen naar die feedback en ik ben zeker dat we voldoende medewerkers zullen vinden om mee te werken aan ons strategisch project. We kennen intussen hun innovatieve talenten en hoe hun niveau zich verhoudt tot elkaar en tot een externe benchmark. Ik moet ook zeggen dat het voor mij een verrassing was om vast te stellen welke medewerkers en managers de meeste innovatieve capaciteiten hebben,” zegt Ann Vanderschaeghe.

Dreamteam

Peter Daels, managing director van Innduce.me: “Heel vaak weten die medewerkers dat zelf ook niet. Dat komt omdat we een nieuwe methode hanteren waarmee mensen nog weinig ervaring hebben. Uit het onderzoek van Frederik Anseel is gebleken dat innovatie een combinatie is van drie basiscompetenties: ideation, championing en implementation. De kern van een innovatieteam bestaat dus altijd uit medewerkers die deze competenties in zich hebben. Dat team wordt aangevuld met contributors, partners en masters. Hiertoe behoren ook een aantal functionele experten die de materie goed kennen, maar niet noodzakelijk vernieuwend zijn ingesteld.”

Maar uit de resultaten van het assessment maakt Peter Daels op dat Latexco nu al over verschillende medewerkers beschikt met een stevig allround innovatieprofiel. Die zitten bovendien ook nog eens verspreid over de verschillende afdelingen van het bedrijf. “Het is dus zeker mogelijk om een dreamteam op te zetten met een figuur die de leiding kan opnemen, omringd door complementaire teamleden”, zegt Peter Daels. Het mindere nieuws voor Latexco is dat het in vergelijking met andere bedrijven over minder innovatiespecialisten pur sang beschikt.

Opleiden

“Daarbij gaan we er wel van uit dat bijkomende opleidingen de innovatieskills nog kunnen versterken,” zegt Ann Vanderschaeghe.

Innduce.me lanceert eind maart 2022 hun online training tool. Latexco zal een van de eerste gebruikers daarvan zijn.

Met die analyse op zak moet Latexco nu knopen doorhakken over de volgende stappen. Ann Vanderschaeghe: “De mensen van Innduce.me wezen ons er nog op dat het samenstellen van het team niet eens het moeilijkste is. Het komt er nu op aan om die mensen ook de tijd en ruimte te geven om zich te wijden aan de innovatieprojecten.”

“Klopt. Al te vaak moet het team zijn dagelijkse operationele activiteiten combineren met het innovatieproject. In een dergelijke constellatie wint het heden het altijd van de toekomst. Je moet echt een structuur opzetten waarbij het team zich daar niet meer mee moet bezighouden”, zegt Peter Daels.