Privacyverklaring
Jennifer Granado Aranzana
Jennifer Granado Aranzana, managing associate bij Linklaters
Tekst
Melanie De Vrieze

Loontrends 2024: Groen, flexibel en transparant

8 januari 2024
Vooral de nieuwe generatie hecht veel waarde aan flexibiliteit in wanneer en waar ze werken en hoe ze hun loonpakket samenstellen
Welke loontrends zullen een rol spelen in 2024 ? Jennifer Granado Aranzana (Linklaters) ziet er drie: groene mobiliteitsoplossingen, flexibele arbeidsvoorwaarden en openheid over lonen.

Welke loontrends zullen een rol spelen in 2024 ? Jennifer Granado Aranzana (Linklaters) ziet er drie: groene mobiliteitsoplossingen, flexibele arbeidsvoorwaarden en openheid over lonen.

Een belangrijke trend in beloning is sustainability, stipt Jennifer Granado Aranzana, managing associate bij Linklaters, aan. Dit komt niet alleen door het groeiende bewustzijn van de maatschappij over klimaatverandering, maar ook door wettelijke wijzigingen die dergelijk gedrag aansturen. Binnenkort zullen veel bedrijven gedetailleerd moeten rapporteren over hun groene doelen door de Corporate Sustainability Reporting Directive. “Dit geeft extra motivatie om de CO2-uitstoot te verminderen. Fiscale hervormingen met betrekking tot groene mobiliteit sturen ook deze trend. Vanaf 2026 zullen alleen bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot fiscaal aftrekbaar zijn.”

Groene mobiliteitsoplossingen

De vergroening van het bedrijfswagenpark is een trend die Jennifer Granado Aranzana al waarnam in 2023. Uit studies blijkt dat al een vierde van de bedrijfswagens hybride is. Werknemers vinden maatschappelijk bewustzijn en de waarden van een bedrijf steeds belangrijker.

“Het groene aspect is zeker een troef bij aanwerving en retentie”, zegt ze. “Het reikt verder dan bedrijfswagens. Ook andere groene mobiliteitsoplossingen winnen aan populariteit, denk maar aan de leasing van elektrische fietsen. Ook het mobiliteitsbudget, dat werknemers de vrijheid geeft om zelf hun mobiliteitsopties te kiezen, is aan een opmars toe. Dat komt mede door de vereenvoudiging van het wettelijk kader. Tot slot zien we ook voor ‘executives’ langzaam een toenemende trend in het koppelen van bonussen en incentives aan klimaatdoelstellingen.”

Cafetariaplannen

Een tweede trend is flexibiliteit, zowel bij het samenstellen van het loonpakket als in de manier waarop mensen werken. In ons land zijn cafetariaplannen populair en bedrijven worden steeds creatiever in wat ze aanbieden, zoals meer vakantiedagen of vergoedingen voor kinderopvang. “Vooral de nieuwe generatie hecht veel waarde aan flexibiliteit in wanneer en waar ze werken en hoe ze hun loonpakket samenstellen. En ook in de cafetariaplannen is een groene trend te zien, waarbij sommige bedrijven groepskortingen regelen voor de aankoop van zonnepanelen of milieuvriendelijke warmtepompen.”

Transparantie

Tot slot ziet Jennifer Granado Aranzana ook een trend naar meer transparantie over het loonpakket en loonvorming. Een duw in de goede richting was de EU Pay Transparency-richtlijn, die van kracht werd in juni 2023, en de loonkloof tussen man en vrouw wil dichten. De lidstaten hebben drie jaar de tijd om deze te implementeren.

“De richtlijn voorziet in verregaande verplichtingen inzake loontransparantie, zowel tijdens het wervingsproces als de tewerkstelling. Zo zal het bij rekrutering verboden zijn te vragen naar de salarishistoriek. Bedrijven zullen ook verplicht worden om kandidaten info te geven over het verwachte loon of de loonvork. Eenmaal ze aangeworven zijn, zullen de medewerkers het recht hebben om het eigen loon en het gemiddelde loon van de collega’s die gelijk of gelijkwaardig werk doen op te vragen.”

Bedrijven zullen verder moeten rapporteren over de loonkloof en verplicht worden om corrigerende maatregelen te nemen als die - groter is dan 5%.” Sommige bedrijven zijn zich nu al aan het voorbereiden en denken na welke bijkomende info ze kunnen beginnen delen over loonvorming. “In België zal het niet eenvoudig zijn om de richtlijn te implementeren omdat ze alle looncomponenten in rekening moeten brengen, dus ook bijvoorbeeld de voordelen in het cafetariaplan. Medewerkers op de rewardafdeling weten de komende jaren wat gedaan.”