Privacyverklaring
Matthew Richter
Matthew Richter, President Thiagi Group
Tekst
Sofie Willox

Beter leren met LOLA

1 december 2020
Een sterke face-to-facetrainer is niet gegarandeerd een goede onlinetrainer
Vaardigheden ontwikkelen doen leerlingen het best dankzij opleidingen die deels interactief zijn. Dat geldt voor klassieke opleidingen, maar ook voor de online versies. En dat is waarop ‘Live Online Leer Activiteiten’ (LOLA’s) inspelen.

Vaardigheden ontwikkelen doen leerlingen het best dankzij opleidingen die deels interactief zijn. Dat geldt voor klassieke opleidingen, maar ook voor de online versies. En dat is waarop ‘Live Online Leer Activiteiten’ (LOLA’s) inspelen.

HRmagazine had een gesprek met Matthew Richter van de Thiagi Group. Zij werken al sinds midden 2000 actief met LOLA’s, ontwikkeld door Sivasailam Thiagarajan. Ze hebben intussen een behoorlijke expertise opgebouwd.

Deelnemers (online) aan zet
“Er zijn minstens twee goede redenen om met LOLA’s aan de slag te gaan”, aldus Richter. “Activerende leeractiviteiten vergroten de interactie bij deelnemers tijdens online trainingen. Vaardigheden ontwikkelen, zoals feedback geven, of parate kennis verwerven, zoals de sociale wetgeving kennen, vraagt om een actieve aanpak van oefenen, feedback en herhalen. In de praktijk kan een trainer bijvoorbeeld aan het einde van de sessie deelnemers vragen quizvragen op te stellen op basis van de leerstof. Daarna legt A zijn vragen neer bij B en omgekeerd. Hoe meer juiste antwoorden, hoe meer punten er te verdienen zijn.”

In een andere LOLA toont de facilitator aan het einde van de training een slide met de belangrijkste inzichten van de sessie. Hij vermeldt dat één belangrijk inzicht ontbreekt en dat er één item in de lijst staat dat helemaal niet behandeld is. Opnieuw aan de deelnemers om aan te geven welke dat zijn. “Een dergelijke aanpak contrasteert met het eenzijdige en eenmalige opsommen van inhoud.”

De activerende aanpak zorgt dat studenten effectiever leren, reflecteren en herhalen. Een tweede pluspunt van het gebruik van LOLA’s is motivatie. Door gericht aan de slag te gaan, voelen deelnemers zich door de interactie doorgaans meer betrokken en aandachtiger.

Aandachtspunten
Met de juiste online activerende werkvormen kunnen deelnemers zich tijdens training niet verstoppen. In plaats van op te gaan in een groep, wordt elk individu uitgenodigd input te leveren. Meer nog, elke deelnemer krijgt letterlijk evenveel ruimte met zijn camera op het scherm.

“Aandachtspunt zijn de technologische aspecten. Waar in een klassieke opleiding de beamer hoogstens kan uitvallen, is de hoeveelheid aan potentiële technische problemen veel groter bij webtools. Denk maar aan geluid, camera, chat, poll, annotatiefunctie en whiteboard.”

Sterke trainers scoren niet altijd online
Naast techniek geeft online trainen ook een andere dynamiek in vergelijking met een klassikale setting. “De trainer kan de reactie van deelnemers niet altijd even goed inschatten”, aldus Richter. “Of feedback komt met vertraging door. Onder meer daardoor is een sterke face-to-facetrainer niet gegarandeerd ook een goede onlinetrainer.”

Daarnaast raadt hij aan altijd een ‘producer’ onder de arm te nemen en de rollen te verdelen. De trainer faciliteert, de producer focust op de techniek.