Privacyverklaring
Syl Arnols Syl Arnols, head of hr Ethias.
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Jan Locus

Het team van Syl Arnols, head of hr Ethias

2 mei 2022
We gaan een wereld tegemoet die digitaal en datagedreven is.

We mogen de h van human nooit uit het oog verliezen. De medewerkers maken het verschil en zijn daarom belangrijk. Als directe verzekeraar geloven we in wat Richard Branson ooit zei: ‘Als je zorg draagt voor je personeel, zullen zij zorg dragen voor je klanten.’ De manier waarop je omgaat met medewerkers in een bedrijf, straalt af op de buitenwereld, je klanten en je externe partners.

Hoe ziet uw team eruit?
“Ons hr-team maakt deel uit van een groot departement: People & Organization. We hebben de people-kant onder onze hoede. De hr-directie bestaat uit 21 medewerkers. Samen vormen ze vier teams: een talentteam, een team dat administratie afhandelt, een R&D-team en een team rond legal & sociale relaties. Daarnaast hebben we businesspartners. Wij willen als volwaardige partner van de business samen de bedrijfsdoelstellingen behalen. We zijn niet zozeer een ondersteunende dienst die ergens in een ivoren toren zit om zaken te beslissen. Het is de bedoeling dat we in nauw contact staan met de business via onze businesspartners. We nemen een faciliterende rol op om onze business niet alleen de juiste medewerkers aan te reiken, maar ook de processen en tools, opleidingen en gesprekken die ze nodig hebben. Het is belangrijk voor ons om de medewerkers echt te aanhoren en hen te laten inzien dat we luisteren naar wat ze nodig hebben. We hebben medewerkers nodig die - door de business te laten draaien - hun eigen toekomst verzekeren. We noemen dat onze p2b of people to business (en omgekeerd).”

Waarom mag dat team wel eens in the picture?
“De hr-collega’s, met teams in Luik en Hasselt, zijn polyvalent en flexibel. Ze werken nauw samen. We nemen daar onze hoed voor af. De teamleden van het hr-departement schakelen snel als het moet, zoals in coronatijden recent nog bleek. Wij trachten telkens een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de organisatie. Daar zetten ze zich dag na dag voor in. Ik ben heel trots op mijn team omdat ze bijvoorbeeld bij de aanvang van de coronacrisis snel het thuiswerkbeleid verder hebben uitgerold. Ons team organiseerde een drive-in om de collega’s te helpen. Iedereen had op een paar dagen tijd een pc en kon van thuis uit werken. Ook bij de overstromingen in Wallonië gingen onze hr-medewerkers meehelpen bij het ondersteunen van de schadediensten. Ze zijn begaan met zowel het bedrijf als met de maatschappij. Dat is heel mooi aan het team. Het denkt mee met Ethias en zijn medewerkers.”

Hoe kijken de andere afdelingen in het bedrijf naar hr?
“De andere afdelingen beseffen dat het hr-beleid deel uitmaakt van de algemene strategie van het bedrijf. Het is onze taak om die in de hele organisatie te laten doorsijpelen. We zijn toegankelijk en willen ten dienste staan van het personeel en het management. Om te kijken hoe hr een rol kan spelen, denken we proactief en reactief mee met de business. Tijdens de tweede lockdown hebben we snel een home together-project uitgerold, waarbij we mentale ondersteuning gaven aan de collega’s die het nodig hadden. Ze zagen dat we luisterden en apprecieerden dat we hen tools aanreikten. We peilen via studies naar de betrokkenheid van alle medewerkers, waarbij we naast hun engagement ook hun tevredenheid en fierheid meten. We zien wat beter kan en gaan dan rond de tafel zitten om aan die punten te werken. We werken mee aan het top employer-certificaat, enerzijds voor onze employer branding en anderzijds omdat we een spiegel willen voorhouden binnen hr om te zien waarop we nog moeten inzetten. We houden altijd de vinger aan de pols in het proces voor continue verbetering.”

Hoe ziet de toekomst van hr er volgens u uit?
“We gaan een wereld tegemoet die digitaal en datagedreven is. Meten is weten en daarom is het goed op de juiste manier strategisch belangrijke beslissingen te nemen. Met hr hebben we een economische en mensgerichte benadering nodig. We mogen de h van human nooit uit het oog verliezen. De medewerkers maken het verschil en zijn daarom belangrijk. Als directe verzekeraar geloven we in wat Richard Branson ooit zei: ‘Als je zorg draagt voor je personeel, zullen zij zorg dragen voor je klanten.’ De manier waarop je omgaat met medewerkers in een bedrijf, straalt af op de buitenwereld, je klanten en je externe partners. Vandaar het belang van de h van human. Als je strategisch een volwaardige partner wil zijn, moet je je medewerkers bevragen en werken aan je employee journey. Medewerkers kunnen enkel het beste van zichzelf geven en resultaten halen als ze zich goed voelen. We moeten ons als werkgever profileren, want het wordt belangrijk om aan te tonen dat mensen voor ons moeten kiezen. De sollicitant beslist vandaag waar hij of zij zal werken. Daarom moet je inzetten op je werkgeversmerk: waar sta je voor, welke zijn je sterke punten en waarom is het goed om bij jou te komen werken? Talent moet zich met jou kunnen identificeren om bij jou te willen werken.”

Wat betekent dat voor de toekomst van uw teams en uzelf?
“We hebben sterk ingezet op het verder uitdiepen van onze hr-strategie. Onze waarden (klantentevredenheid, enthousiasme, menselijkheid en engagement) dragen we hoog in het vaandel. We willen nummer één zijn in het direct verzekeren, het digitale en de publieke sector. Daarrond hebben we een beleid uitgestippeld. Onze missie is een klantgericht, modern en geïntegreerd beleid voeren ten behoeve van de business en van de medewerkers, door het verzekeren van een kwaliteitsvolle dienstverlening, met aandacht voor de menselijke middelen. Hr wil binnen die strategie centraal staan. We willen de ambitieuze driver zijn van de Ethias-strategie, waarbij onze medewerkers in de driver’s seat zitten van hun loopbaan. Daarom moeten we de juiste profielen aanwerven, die we duurzaam bij ons tewerkstellen.”

Wat betekent het voor u om het hr-luik te leiden binnen Ethias?
“Mijn job doe ik heel graag. Geregeld kijk ik in de spiegel, maak de balans op en vind dat ik een supertoffe job heb, die honderd procent past bij mijn interesses. Ik wil daarbij evenwicht zoeken tussen de business en de medewerkers, meerwaarde creëren en resultaten boeken. Ik ben blij dat ik een goed team heb dat met de neus in dezelfde richting staat en aan één touw trekt. We gaan samen voor hetzelfde doel en dat is zalig. Medewerkers meekrijgen is niet altijd even evident, maar het resultaat ervan zien is heel fijn.”

Het team van Syl Arnols Het team van Syl Arnols