Privacyverklaring
Meer betrokkenheid dankzij mensgerichte digitalisering
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Jan Maris

Meer betrokkenheid dankzij mensgerichte digitalisering

22 november 2022
Bedrijven mogen het grotere plaatje niet uit het oog verliezen en moeten eventueel een stap terugzetten om de gedragenheid bij medewerkers te blijven garanderen
Digitale transformatie is meer dan een economische of technische kwestie. Door mensgericht te digitaliseren – en dus de medewerker centraal te plaatsen – genereert het bedrijf meer betrokkenheid en resultaat, zo blijkt uit het ESF-onderzoeksproject van Arteveldehogeschool en ETION.

Digitale transformatie is meer dan een economische of technische kwestie. Door mensgericht te digitaliseren – en dus de medewerker centraal te plaatsen – genereert het bedrijf meer betrokkenheid en resultaat, zo blijkt uit het ESF-onderzoeksproject van Arteveldehogeschool en ETION.

Bij een digitale transformatie herdenken bedrijven hun volledige werking, businessmodel en cultuur. Maar die mag niet gereduceerd worden tot een louter economische of technische kwestie. Door mensgericht te digitaliseren, is er meer betrokkenheid en resultaat. Dat blijkt uit onderzoek van ETION in samenwerking met Arteveldehogeschool en Idewe bij meer dan driehonderd organisaties in Vlaanderen en Brussel.

Vier bouwstenen

Vanuit praktijkgericht onderzoek in cocreatie met vijf familiebedrijven kwamen de onderzoekers van Arteveldehogeschool en ETION tot vier cruciale bouwstenen voor mensgericht digitaliseren. Catherine Apers, onderzoekster aan Arteveldehogeschool en gastprofessor aan UGent, licht toe. “Een eerste bouwsteen is het in kaart brengen van een ecosysteem. Wie zijn de betrokkenen bij het digitale transformatieproject? Wat zijn hun behoeftes, hun expertise?”
Een tweede bouwsteen is een collectieve visie-ontwikkeling. Een brede gedragenheid door heel de organisatie is essentieel. “Niet alleen de ceo of het c-level beslist, maar een mix van medewerkers. Ook een waardentoets is cruciaal. Waar worden de bedrijfswaarden versterkt door de digitale transformatie en waar komen ze onder druk? In bedrijven waar er weinig hiërarchie is en experimenteren centraal staat, is het makkelijker om ideeën te bespreken. Ten slotte is de cocreatie en een waarderend veranderproces een belangrijke bouwsteen. De expertise en perspectieven die iedereen in het cocreatieve proces meebrengt, zorgen voor een grote meerwaarde.”

Drempels

Mensgerichte digitalisering vraagt veel tijd en betrokkenheid. “Niet alleen om de verschillende stappen uit te voeren, maar ook om de acties op te volgen”, zegt Catherine Apers. “Bedrijven mogen het grotere plaatje niet uit het oog verliezen en moeten vaak een stap terugzetten om het overzicht te bewaren en de gedragenheid bij medewerkers te blijven garanderen.”

Opvallend: uit de bevraging is de angst voor jobverlies niet zo uitgesproken. “Dat staat haaks op onze verwachtingen”, zegt ze. “We gingen ervan uit dat medewerkers meer zouden denken dat hun huidige vaardigheden niet meer relevant zijn. Blijkbaar zien organisaties nog alternatieven binnen het bedrijf of scholen ze de medewerkers bij.”

Rol hr

De digitale veranderingsprocessen zitten vaak bij de ceo of ICT. Toch is het belangrijk dat hr betrokken is van aan de start van het proces. “Het is goed om bij verandering een stem vanuit hr te hebben om die collectieve visieontwikkeling mee te nemen en de aandacht voor de werknemers centraal te zetten.”

Bron: ESF-onderzoeksproject ‘Mensgericht Digitaliseren (2020-2022), Ilse Rasschaert, Catherine Apers, Dieter Wullaert en Jochanan Eynikel

catherine apersCatherine Apers

Onderzoeker Arteveldehogeschool en gastprofessor HRM UGent